Viljelijä-tason ohjelmat

Järjestämme ohjelmia suoraan hankintaketjumme viljelijöiden kanssa parantaaksemme heidän toimeentuloaan ja kahvitilojen ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia. Teemme tämän yhteistyössä maanviljelijöiden, viljelijäosuuskuntien, vientiyritysten, kauppiaiden, kansalaisjärjestöjen, paikallisten kansalaisjärjestöjen ja muiden alan asiantuntijoiden kanssa varmistaaksemme jatkuvuuden ja vaikutuksen tärkeillä alkuperäalueillamme.

Red Coffee bean branch 2 LR.png

Olemme sitoutuneet tukemaan kahvinviljelijöitä hankinta-alueillamme

 

  • Olemme tukeneet noin 800 viljelijää eri puolilla maailmaa.
  • Johdamme kahvitilojen kehitysohjelmia viidellä tärkeimmällä hankinta-alueellamme

Viljelijäyhteisöihin perustuvat kehitysohjelmat

Tällä hetkellä kahvinviljelijät elävät epävarmuudessa. Heidän satonsa ja tulot ovat jatkuvassa vaarassa muun muassa hintojen vaihtelun ja ilmastonmuutoksen vuoksi. Tuemme viljelijäkeskeisiä ohjelmia ja olemme aktiivisesti mukana niissä, sillä uskomme, että kestävä ja vakaa kahvin toimitusketju hyödyttää kaikkia toimijoita. Tarjoamme viljelijöille mahdollisuuksia kehittyä ammatillisesti, ja heillä on valmiudet ja resurssit siirtyä ilmastokestävään viljelyyn. 

Siksi keskitymme näihin hyvin toisiinsa liittyviin vaikutusalueisiin:

prsustainability-carousel2.jpeg

Varmistamme, että kahvi parantaa kahvinviljelijöiden työoloja, tuloja, satoa ja kannattavuutta. Tämä tapahtuu ilmastokestävyyskoulutuksen, parempien tilanhoitokäytäntöjen ja tilojen monipuolistamisstrategioiden avulla.

VILJELIJÖIDEN HYVINVOINTI

Large-Selecta Coffee Fund 2020 003.jpg

Keskitymme ihmisoikeuksien turvaamiseen hankinta-alueillamme. Tähän sisältyy sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä sellaisten aloitteiden tukeminen, joilla estetään lapsityövoiman käyttöä kahvin viljelyalueilla.

SOSIAALINEN TASA-ARVO

prsustainability-carousel3.jpeg

Selecta Coffee Fund -hyväntekeväisyysrahasto omaksuu uusiutuvan maatalouden ja agrometsätalouden lähestymistapoja luonnonvarojen, kuten veden, maaperän ja ympäristön monimuotoisuuden palauttamiseksi, suojelemiseksi ja ylläpitämiseksi. Meille terve maaperä ylläpitää terveitä kahvipensaita, satoa ja kahvin laatua pitkällä aikavälillä.

EKOSYSTEEMIN SUOJELU

Large-Selecta Coffee Fund 2020 670.jpg

Viljelijä-tason kehitysohjelmissa keskitytään ilmaston sopeutumiseen ja sen lieventämiseen hiilen vähentämisen ja poistamisen avulla. Yhdenmukaistamme viljelijä-tason ohjelmamme aktiivisesti COP26:n metsäkatoa koskevan sitoumuksen kanssa, jotta voimme tunnistaa alueet, joilla kahvi muodostaa riskin tai mahdollisuuden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle.

HIILIDIOKSIDI-
PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN

TUTUSTU MAATILATASON OHJELMIIN

coffee-beans-mobile.png