PRCERT~1.JPG
PRCERT~1.JPG

CO2 Footprint

Leestijd: 3 min
Selecta en Pelican Rouge Coffee Roasters gaan samen hun CO2 footprint sterk verlagen. Door de integrale benadering van CO2 reductie dragen wij bij aan de mondiale klimaatdoelstellingen en kunnen we een enorme impact maken. Samen hebben we de ambitie opgesteld om onze footprint in 2030 te halveren ten opzichte van 2019.

2020 was een bijzonder jaar voor Selecta en Pelican Rouge Coffee Roasters, ook wij zijn getroffen door COVID. Wel zijn wij erin geslaagd om onze CO2 footprint te verminderen.

In 2019 was onze footprint 7.316 ton CO2,  die hebben we in 2020 gereduceerd tot een footprint van 5.095 ton CO2. Dit is een reductie van 30%.

Hieronder is onze CO2 footprint visueel weergegeven in de verschillende uitstoot bronnen.

CO2 Footprint

Onze CO2 footprint wordt vooral bepaald door de uitstoot van ons zakelijke wagenpark en het branden en produceren van koffie. Om onze ambitie en doelstellingen te kunnen realiseren, nemen wij de volgende maatregelen op de grootste uitstootbronnen:

Scope 1:

  • Elektrisch vervoer wordt de norm.
  • Wij besparen brandstof voor onze operators en monteurs door het gebruik van een slimme routeplanning-software gebaseerd op telemetrie. Hierdoor voorkomen we onnodige kilometers.
  • Wij informeren onze medewerkers actief over het brandstofverbruik, tips voor brandstofbesparing en ‘Het Nieuwe Rijden’.

Scope 2:

  • Zonnepanelen op het dak van de branderij.
  • Lampen worden indien de levensduur is afgelopen vervangen door LED lampen. Ook bij interne verbouwingen kiezen we voor een versnelde implementatie van LED lampen.
  • Wij kiezen bij voorkeur voor lokaal opgewekte groene stroom.

Gunningsproject

Het grootste gedeelte van de CO2 uitstoot gerelateerd aan het gunningsproject valt onder scope 1. Dit betreft de kilometers gereden voor het gunningsproject, naar de verschillende locaties. Deze zijn apart meegenomen en komt op een totaal van 51,3 ton CO2 uitstoot. De komende jaren zal er nog een verdere uitrol van het project plaats vinden waar wij samen met onze partners sturen op een duurzamere samenwerking en verschillende reductie maatregelen nog zullen toepassen.

Participaties

Ondanks de bewogen afgelopen 2 jaren zijn wij wel onverminderd door blijven gaan met het aansluiten bij initiatieven en participaties om samen met verschillende stakeholders bij te dragen aan duurzaamheid. De afgelopen 2 jaar heeft dit voor ons het volgende opgeleverd;

De groene pluim is een landelijke erkenning voor bedrijven die zich actief inzetten op het gebied van duurzaamheid. Met de groene pluim laten ondernemers positief voorbeeldgedrag zien. Dit zet andere ondernemers aan om hetzelfde te doen. Op die manier laat het bedrijfsleven zien dat we niet alleen denken aan geld verdienen. We denken ook aan duurzaamheid, aan klimaattransitie en een eerlijke, sociale wereld. Dat doen we vanuit innerlijke overtuiging.

Ook heeft Pelican Rouge Coffee Roasters zich aangesloten bij het platform Duurzame Bedrijven Route. ; vanaf 2022 vindt er een jaarlijkse Duurzame Bedrijven Route plaats, waarbij bedrijven de mogelijkheid krijgen om bij elkaar in de keuken te kijken en ideeën op te doen om hun eigen bedrijf te gaan verduurzamen.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze bedrijfsprofiel op SKAO.

https://www.co2-prestatieladder.nl/certificaathouders/Selecta_Netherlands_BV