Supplier.jpg
Supplier.jpg

Pelican Rouge Group klimt naar hoogste sport van CO2-Prestatieladder

Leestijd: 5 min
door Selecta, juni 2024
Als koffieleverancier en -brander hebben wij als Pelican Rouge Group recent het vijfde en hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder behaald. Dit prestigieuze managementsysteem voor duurzaamheidsinitiatieven helpt organisaties bij het verminderen van CO2-uitstoot binnen de organisatie. Om tegen volgend jaar een uitstootvermindering van 30% te realiseren tegenover de start van het duurzaamheidstraject in 2019, breiden wij het aandeel monoverpakkingen verder uit. Foodtech-specialist Selecta Nederland grijpt als onderdeel van de Pelican Rouge Group dit moment dan weer aan om de eigen doelen voor CO2-reductie scherp te stellen, met een focus op duurzamer transport en een CO2-reductie van 5% tegen 2027.

CO2-managementsysteem

Pelican Rouge Group (Selecta NL en Pelican Rouge Coffee Roasters) wil samen een marktleider zijn op het gebied van duurzaamheid binnen de koffiewereld. Het behalen van niveau vijf, het hoogste niveau op de CO2-Prestatieladder, bevestigt die toewijding. De certificering is het resultaat van een traject van vierenhalf jaar, nadat Pelican Rouge Group in 2019 startte op niveau drie. Het behalen van dit hoogste niveau betekent niet alleen dat de eigen uitstoot teruggedrongen wordt, maar geeft ook aan dat Pelican Rouge Group zich actief inzet voor CO2-reductie in de volledige koffieketen.

De CO2-Prestatieladder is een Nederlands CO2-managementsysteem dat beheerd wordt door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen en bestaat uit vijf niveaus. Tot en met niveau drie gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau vier en vijf wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet aan de eisen van de CO2-Prestatieladder op het vlak van inzicht, reductie, transparantie en participatie.

Monoverpakkingen

Pelican Rouge Roasters heeft concrete doelstellingen gesteld om een duurzame toekomst te waarborgen. Volgend jaar wil het de uitstoot met 30% verminderen tegenover de nulmeting uit 2019, Daarbij ligt de focus op een toename van het aandeel monoverpakkingen. Die verpakkingen bestaan uit één materiaal en zorgen zo voor minder verpakkingsafval. “We willen tegen eind 2025 van 20% naar 50% mono-verpakkingen in ons assortiment gaan, wat resulteert in een CO2-reductie van ongeveer 2460 ton ten opzichte van 2023”, licht Roxanne van Straalen, Sustainability Officer bij Pelican Rouge Coffee Roasters toe. “We gebruiken plastic voor de verpakking en papier voor branding, maar schakelen over naar monomateriaal voor alle producten uit de koffiebranderij. Dat maakt de productie en recycling eenvoudiger omdat er geen lagen van de verpakking uit elkaar gehaald moeten worden.”

Duurzaam transport

Als onderdeel van de Pelican Rouge Group draagt Selecta Nederland bij tot het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen. De foodtechspecialist legt de nadruk op duurzamer transport, met de elektrificatie van het wagenpark (57% CO2-reductie), het verbeteren van de rijstijl van chauffeurs (3.2% CO2-reductie) en het gebruik van duurzame energie (16% CO2-reductie).

“In samenwerking met onze supply chain-partner onderzoeken we daarnaast mogelijkheden voor de elektrificatie van vrachtwagens en optimaliseren we onze magazijnlogistiek om de meest efficiënte transportroutes te volgen”, blikt Sanne Warnaer, Trade Marketeer bij Selecta Nederland vooruit. “Onze doelstelling is om in 2027 een CO₂-reductie van 5% te realiseren in de keten van Downstream Transport en Distributie, gemeten in kg CO₂ per kilometer ten opzichte van 2023.”

Duurzaamheid in het hart van Selecta

“We zijn vastbesloten om een leidende rol te blijven spelen op het vlak van CO2-reductie. Met concrete data en meetbare resultaten streven we naar een groene en duurzame toekomst, zonder greenwashing.”, stelt Warnaer vast.
Meer weten over de CO2 reductieplannen van Selecta Nederland en Pelican Rouge Coffee Roasters? Lees hier alle informatie!

Ons 2023 Duurzaamheidsrapport van Selecta Group is hier gepubliceerd!