SELECTA WETTELIJKE INFORMATIE

SELECTA WETTELIJKE VERKLARING

Door de Selecta Internet Websites te bezoeken, verklaart u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, zoals hieronder uiteengezet en zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

The website http://www.selecta.com/nl is being provided by:
Selecta Netherlands B.V.
Leeghwaterstraat 6, 3316EC Dordrecht
Kvk: 23052491
Correspondence address: Calendstraat 41, 3316 EA Dordrecht

Versie: 15 dec 2021


1. GEEN GARANTIE EN GEEN AANSPRAKELIJKHEID
Hoewel Selecta veel moeite doet om nauwkeurige en actuele informatie op te nemen, geven wij geen verklaringen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, omtrent de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt verstrekt en wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor het gebruik van deze website of enige website die eraan gekoppeld is. Selecta kan deze website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, maar aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid om deze bij te werken. Alle gebruikers stemmen er uitdrukkelijk mee in dat alle toegang tot en gebruik van deze Website en alle websites waarnaar vanaf deze Website wordt gelinkt en de inhoud ervan volledig op eigen risico gebeurt. Selecta noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of levering van deze website of een website waarnaar op deze website wordt gelinkt, kan op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe schade, incidentele schade, gevolgschade, indirecte schade of schadevergoeding als gevolg van uw toegang, gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website of een website waarnaar op deze website wordt gelinkt, of voor fouten of weglatingen in de inhoud daarvan.

2. GEEN AANBOD EN GEEN UITNODIGING
De op deze Website verstrekte informatie vormt geen aanbod of uitnodiging tot aankoop of verkoop van, handel in of enige transactie in Selecta-effecten. Beleggers mogen zich voor hun beleggingsbeslissingen niet op deze informatie baseren. Voor elke Selecta E-shop geldt dat de respectievelijke Algemene Voorwaarden worden aanvaard door het gebruik van de respectievelijke Selecta E-shop.

3. TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE
Deze pagina kan toekomstgerichte informatie bevatten. Dergelijke informatie is onderhevig aan een reeks belangrijke onzekerheden, waaronder bijvoorbeeld bedrijfs-, economische, regelgevings-, milieu- en financiële factoren, waardoor de werkelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de gepresenteerde resultaten.

4. LINKS
Links naar pagina’s van derden worden uitsluitend voor het gemak aangeboden. We geven geen enkele mening over de inhoud van pagina’s van derden en wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand voor alle informatie van derden en het gebruik ervan.

5. HANDELSMERKEN EN AUTEURSRECHTEN
De bescherming van de Websites en van de inhoud ervan door het auteursrecht of andere wetten blijft voorbehouden. Selecta en andere handelsmerken, logo’s, servicemerken en bedrijfsnamen van de Selecta Group die op de Websites worden weergegeven kunnen onderhevig zijn aan wettelijke bescherming.Elk ongeoorloofd gebruik van inhoud of informatie geplaatst op de Websites en elke ongeoorloofde reproductie, heruitzending of ander gebruik van enig deel van de Websites kan een inbreuk vormen op auteursrechten, handelsmerken, privacy-, publiciteits- of andere rechten van Selecta of derden. Aanvragen voor reproductie kunnen worden gericht aan info@selecta.com.

6. PRIVACY EN COOKIES

Voor meer informatie over onze Verklaring Gegevensbescherming, klikt u hier

Voor meer informatie over ons gebruik van Cookies, klikt u hier

Kinderen en jongeren onder 18 jaar wordt geadviseerd toestemming van een ouder of voogd te vragen voordat zij persoonlijke identificeerbare gegevens aan Selecta Websites verstrekken. Alle communicatie die of al het materiaal dat u via elektronische post of anderszins naar de website verzendt, met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, is en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en u stemt ermee in dat Selecta dergelijke communicatie of dergelijk materiaal voor haar doeleinden mag gebruiken.Selecta verhuurt, verkoopt of deelt geen Gegevens met derden. Selecta beperkt de toegang tot Gegevens tot werknemers en dienstverleners die redelijkerwijs toegang tot de Gegevens moeten hebben. Selecta hanteert fysieke, elektronische en procedurele beschermingsmaatregelen om Gegevens veilig te houden en eist soortgelijke beschermingsmaatregelen van haar dienstverleners

Mocht u vragen hebben over uw gegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met HQ.Dataprivacy@Selecta.com