Köpguide för vattenkylare

Att tänka på före köpet

Företagets behov

En vattenkylare måste uppfylla ett företags behov. Vilken typ av vattenkylare som passar bäst för ett företag beror på några olika faktorer:

 • Vad kostar det? — Företag måste ta hänsyn till priset på en maskin och hur många de kan behöva eftersom att budgeten kan påverka förhandlingen med leverantörer. 

 • Hur stor är maskinen? — På arbetsplatser med begränsat utrymme kan man behöva ta hänsyn till maskinens storlek och om den antingen får plats i slutna utrymmen eller i en korridor där det är mycket folk. 

 • Uppfyller vattenkylaren hälso- och säkerhetsstandarder? — Man behöver tänka på säkerhetsfunktioner när man företagsleasar eller köper en vattenkylare. Detta inkluderar skydd mot kontaminering, lämpligt filter och hur lätt maskinen är att rengöra. 

 • Är den praktisk? — En vattenkylare måste kunna leverera en tillräckligt stor volym vatten för hela kontoret. 

 • Hur praktiska är dessa vattenkylare att använda för potentiella kunder eller andra gäster? — De behöver vara användarvänliga för alla. 

Medarbetarnas behov

Medarbetare, liksom företaget, har också individuella krav som måste uppfyllas. De mest framträdande faktorerna när man överväger medarbetarnas behov är:

 • Finns det tillräckligt med vattenkylare? — Det är viktigt att förstå hur många anställda det finns och hur mycket vatten som behövs för att undvika köer och brist på kylt eller kolsyrat vatten. 

 • Hur tillgängliga är dessa maskiner? — Vissa anställda kan ha funktionshinder som hindrar dem från att komma åt vattenkylare på vissa ställen. Detta behöver också tas med i beräkningen. 

Behovet

Att förstå verksamhetens behov är en annan viktig aspekt av processen för att välja vattenmaskin. Viktiga faktorer inkludera:

 • Var ska maskinen placeras? — Kommer de anställda enkelt åt den och finns det vatten redan framdraget dit eller är det enkelt att dra fram vatten dit? 

 • Behöver anläggningen renoveras inom kort? Om så är fallet är det bäst att placera vattenkylaren så nära utgången som möjligt så att den enkelt kan tas bort innan renoveringen påbörjas;

 • Hur mycket kostar den att driva? — Förutom installations- och enhetskostnaderna är energikostnaderna viktiga att ta hänsyn till, för att säkerställa att värdefullt kapital inte slösas bort på vattenkylare som ingen kommer att använda. 

 • Hur enkelt är det att reparera och hantera dessa vattenmaskiner? — Underhållskostnader är en annan faktor, och vattenmaskiner med ett högre underhållsbehov kommer att vara obrukbara under längre perioder om de slutar fungera.

På Selecta erbjuder vi en rad olika vattenmaskiner som passar alla företags, anställdas eller lokalers behov, allt till ett överkomligt pris!

Budget och förvaltning

Budgeten och förvaltningskostnaderna för en viss vattenmaskin måste också tas med i beräkningen.

En maskin med en högre kostnad i förhållande till den faktiska användningen kan i slutändan bli en förlustaffär för företaget, medan en maskin med låg kostnad och lågt underhållsbehov som används mycket kommer att vara mer fördelaktig på lång sikt.

Valet av en viss vattenmaskin baseras helt på hur mycket företaget kan motivera att betala och hur mycket man kommer att använda den. Nedan följer de viktigaste faktorerna som är värda att ta hänsyn till när man funderar på budget och hanteringskostnader:

- Energikostnader - Man behöver ta hänsyn till hur mycket det kostar att ha flera enheter.

- Reparationskostnader - Tredjepartstjänster behövs för att fylla på, underhålla och reparera dessa maskiner - om de skulle gå sönder.

- Initialt inköpspris - Maskiner kan företagsleasas eller köpas - man bör överväga vilken betalningsplan som fungerar bäst för just sin verksamhet.

Olika typer av vattenkylare

Det finns en mängd olika typer av vattenkylare, och var och en är bättre för olika situationer och miljöer. Att förstå var och en av dessa typer är avgörande för att veta vilken vattenkylare som skulle vara bäst för ett visst företag.

Vad du ska titta på hos en leverantör av vattenkylare

När du letar efter den bästa leverantören av vattenkylare är det värt att jämföra olika alternativ som ger dig den bästa servicen till rätt pris. Nedan följer fyra viktiga egenskaper hos en bra leverantör som alla kunder bör hålla utkik efter.

Pålitlig leverantör

Innan du kontaktar en leverantör av vattenmaskiner är det ofta bästa praxis att kolla upp företaget.

Leverantörer med en väletablerad och spårbar historia och en stor bas av nöjda kunder är den perfekta leverantören för att ge den bästa servicen.Regelbundet underhåll

Vissa större vattenmaskiner kräver regelbundet underhåll.

Det är viktigt att en leverantör också tillhandahåller regionala underhålls- och reparationstjänster för att säkerställa att ett företag inte står med en trasig maskin och törstiga anställda.

De flesta välrenommerade leverantörer erbjuder regelbundet underhåll eller en helpdesk för trasiga maskiner som ett minimum.


Gröna referenser


I vår moderna klimatmedvetna värld behöver alla välrenommerade leverantörer fokusera på och engagera sig i att tillverka "gröna" maskiner.

Leverantörer som erbjuder A+-klassade, energibesparande maskiner som slösar minimalt med vatten och energi bör prioriteras när de köper maskiner – inte bara för miljöfördelarna utan också för den minskade kostnaden.

Olika alternativ


Leverantörer som erbjuder olika alternativ som tillgodoser behoven i fler olika arbetsmiljöer är ofta bättre rustade för att ge företag en skräddarsydd tjänst som är unik för just dem.

Selecta erbjuder det bästa av alla dessa huvudområden, vilket gör oss till den perfekta leverantören för era vattenkylarbehov. För mer information om vilka andra tjänster vi tillhandahåller, besök vår webbplats!

Vanliga frågor (FAQ)

How often should I refill my water cooler?

How long a water cooler lasts in between fillings depends on how much it’s used and the capacity of the tank. It's best to have a weekly stockpile of water to refill the cooler — hold a stockpile for longer than a week and it can begin to affect the water quality.

Ger vattenkylare en besparing?

Water machines save money in a variety of areas.

Hot water from machines saves on energy costs that would otherwise have been taken up by boiling a kettle — which is inherently inefficient.

Likewise, water machines are a lot cheaper than buying bottled water in bulk.

It also cuts down on plastic, making them more sustainable in the long term.

Bidrar vattenkylare till att skapa mötesplats på kontoret?

Att gå och fylla på vatten från en maskin kan ge en anställd en välbehövlig mental paus från sin arbetsbelastning, minska stressen och förbättra arbetsmoralen.

Anställda kan också umgås och prata om icke-arbetsrelaterade ämnen medan de väntar på att fylla på sitt vatten. Detta kan avsevärt öka den sociala sammanhållningen på kontoret.