SELECTA JURIDISK INFORMATION

SELECTA JURIDISKT UTTALANDE

Genom att gå in på Selectas webbplatser samtycker du till dessa villkor enligt nedan och som ändras från tid till annan.

Version: 15 december 2021


1. INGEN GARANTI OCH INGET ANSVAR

Även om Selecta gör stora ansträngningar för att inkludera korrekt och uppdaterad information, lämnar vi inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, beträffande riktigheten eller fullständigheten av informationen som tillhandahålls på denna webbplats och frånsäger oss allt ansvar för användningen av denna webbplats eller någon webbplats som är länkad till den. Selecta kan ändra denna webbplats när som helst utan föregående meddelande men tar inget ansvar för att uppdatera den.

Alla användare samtycker uttryckligen till att all åtkomst och användning av denna webbplats och på alla webbplatser som länkas till från denna webbplats och innehållet i den sker helt på egen risk. Varken Selecta eller någon annan part som är involverad i att skapa, producera eller leverera denna webbplats eller på någon webbplats som länkas till från denna webbplats ska på något sätt hållas ansvariga för några direkta, tillfälliga, följdskador, indirekta eller straffskador som uppstår till följd av din åtkomst, användning eller oförmåga att använda denna webbplats eller någon webbplats som länkas till från denna webbplats, eller eventuella fel eller utelämnanden i innehållet på den.


2. INGET ERBJUDANDE OCH INGET ANBUD

Informationen som tillhandahålls på denna webbplats utgör inte ett erbjudande om eller uppmaning om köp eller avyttring av, handel med eller någon transaktion i några Selecta-värdepapper. Investerare får inte förlita sig på denna information för investeringsbeslut. För alla Selecta E-butiker accepteras respektive Allmänna Villkor genom att använda respektive Selecta E-butik.


3. FRAMTIDSINIIKTAD INFORMATION

Den här sidan kan innehålla framtidsinriktad information. Sådan information är föremål för en mängd betydande osäkerheter, inklusive till exempel affärsmässiga, ekonomiska, regulatoriska, miljömässiga och finansiella faktorer, och därför kan faktiska resultat skilja sig väsentligt från de som presenteras.


4. LÄNKAR

Länkar till tredje parts sidor tillhandahålls endast för bekvämlighet. Vi uttrycker inga åsikter om innehållet på tredje parts sidor och frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för all information från tredje part och användningen av den.


5. VARUMÄRKEN OCH UPPHOVSRÄTT

Skyddet av webbplatserna och deras upphovsrättsskyddade innehåll eller andra lagar förbehålles. Selecta och andra varumärken, logotyper, tjänstemärken och företagsnamn för Selecta Group som visas på webbplatserna kan omfattas av rättsligt skydd.
All otillåten användning av innehåll eller information som publiceras på webbplatserna och all otillåten reproduktion, vidaresändning eller annan användning av någon del av webbplatserna kan göra intrång i Selectas eller tredje part’ upphovsrätt, varumärken, integritet, publicitet eller andra rättigheter.

Förfrågningar om kopieringsbehörigheter kan skickas till info@selecta.com.


6. INTEGRITET OCH COOKIES

För mer information om vår integritetspolicy, klicka på här

För mer information om vår användning av cookies, klicka på här

Barn och ungdomar under 18 år uppmanas att be om tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare innan de skickar in personligt identifierbar data till Selectas webbplatser.

All kommunikation eller material som du överför till webbplatsen via e-post eller på annat sätt, inklusive all data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande, är, och kommer att behandlas som, icke-konfidentiellt och icke-proprietärt och du samtycker att Selecta får använda sådan kommunikation eller sådant material för sina ändamål.
Selecta hyr inte ut, säljer eller delar inte data med tredje part. Selecta begränsar åtkomst till data till anställda och tjänsteleverantörer som rimligen behöver ha tillgång till data. Selecta upprätthåller fysiska, elektroniska och processuella skyddsåtgärder för att hålla data säker och kräver liknande skyddsåtgärder från sina tjänsteleverantörer.

Om du har några frågor angående dina data, tveka inte att kontakta HQ.Dataprivacy@Selecta.com.