Selectas uppförandekod

Selecta Code of Conduct ("Code") anger allmänna riktlinjer för att bedriva verksamheten med högsta standard för etik och integritet, vilket är viktiga ingredienser för vår framgång. Koden förklarar vad som förväntas av oss alla - individuellt och som ett team - på varje marknad och på varje nivå.

FASTSTÄLLA VÅRA UPPFÖRANDEREGLER

Genom att följa vår uppförandekod vill vi skapa och upprätthålla en öppen, förtroendefull och ärlig miljö där vi kan göra vårt bästa.

Vi är fast beslutna att bedriva vår verksamhet med integritet och rättvisa, med respekt för lagen och våra principer. Vi främjar en strategi för efterlevnad som bygger på tre pelare:

  • Förebyggande – vi strävar efter att införa en kultur av öppenhet och integritet på alla nivåer och på alla marknader.
  • Öppenhet – vi uppmuntrar medarbetare att säga vad de tycker och ta upp problem.
  • Svar – vi har strukturen och processerna för att undersöka och använda det vi lär oss för att ständigt förbättra oss.

SELECTA SPEAKUP PROGRAM

Genom att implementera ett SpeakUp-program ber och uppmuntrar vi medarbetare och tredje parter att ta upp potentiella oetiska eller olagliga beteenden.

Tillsammans står vi upp för en kultur som uppmuntrar oss att inte bara "göra rätt saker rätt," utan också att räcka upp handen när vi ser att något inte står rätt till.

AFFÄRSINTEGRITET I HELA VÅR VÄRDEKEDJA

Vi vill arbeta med leverantörer, kunder, agenter, distributörer och andra affärspartners som har värderingar som överrensstämmer med våra och som upprätthåller samma standarder som vi gör.

Våra kanaler för att rapportera problem är också tillgängliga för externa parter.
Läs mer här https://selecta.ethicspoint.com/

När vi tar emot en rapport bekräftar vi formellt och uppmuntrar till engagemang för att underlätta utredningen och, där det är lämpligt och möjligt, strävar vi efter att ge insyn i hur utredningen fortskrider och förväntas slutföras.

Uppförandekod

Vi är fast beslutna att skydda de personuppgifter som erhålls som en del av SpeakUp. För mer allmän vägledning om hur Selecta samlar in, använder och delar personuppgifter genom visselblåsarsystemet, se “Visselblåsares sekretesspolicy”.