Hållbarhet


Som Europas ledande leverantör av lösningar för mat och dryck på arbetsplatsen är hållbarhet en viktig och integrerad del av vårt sätt att göra affärer. Vi har utvecklat ett strukturerat arbetssätt för att arbeta mot en hållbar framtid i samarbete med våra samarbetspartners, kunder och partners i leveranskedjan. Tillsammans har vi förbundit oss till fyra strategiska pelare som riktar in oss på de nyckelområden där vi kan göra en positiv skillnad.

coffee-plantation
coffee-plantation

Ladda ner vår senaste hållbarhetsrapport

Att göra hållbara val

Upptäck några av de sätt vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan, för att främja den cirkulära ekonomin och för att stödja våra lokala samhällen.

Hur vi gör skillnad

Tack vare vår storlek och vårt inflytande har vi möjlighet att uppnå positiv förändring i hela vår bransch. Vi fokuserar på fyra områden: respekt för vår miljö, inköp av ansvarsfulla produkter, stödja våra samhällen och vara en attraktiv arbetsgivare.

Elektrifiering av bilparken

I genomsnitt genererades 85 % av elen vi köper i våra lager och kontor från förnybara källor. Vi fortsätter att bedriva upphandling av förnybar energi i våra byggnader

Telemetri och optimering

Under 2021 minskade vi vår bilflotta från 7 000 till 5 000 bilar, som ett led i att förbättra och effektivisera våra rutter. Vi uppnår detta tack vare ständig utveckling.

Förnybar energi

Vår miljöbilspolicy, som gäller för hela företaget, syftar till att öka andelen hybridbilar. Oslo och Amsterdam är pionjärstäder och hade en 100 % elbilsflotta i slutet av 2022.

Hållbara förpackningar

Vi erbjuder växtbaserade mjölkalternativ som ett hälsosamt och miljövänligt alternativ. Vi fortsätter produktutvecklingen genom att upptäcka fler växtbaserade smaker för våra lösningar.

Matsvinnslösning

Vi minskar matsvinnet genom att justera fyllnadsgraden och planogrammen för våra smarta kylskåp.

HÄLSOSAMMA VAL

Förpackningsmaterialet för vårt egna kaffevarumärke, Pelican Rouge, kommer under första delen av 2023 att bytas ut till ett 100 % monomaterial. Hittills har vi ökat andelen pappersmuggar med 75 % i hela koncernen.

Ansvarsfull upphandling och rostning

Genom Selecta Coffee Fund investerar vi i kaffeodlarnas samhällen och vi köper kaffet från dom för att förbättra kaffeodlarnas levnadsvillkor.

Selecta Coffee Fund


Vi har förbättrat och förnyat våra riktlinjer för leverantörerna för att se till att dem förbinder sig till mer ansvarsfulla inköpsmetoder och respekterar mänskliga rättigheter.

PELICAN ROUGE, ETT CERTIFIERAT KAFFE

Idag rostar vi cirka 15 000 ton kaffe per år, varav 58% är certifierade av Fairtrade, UTZ eller Rainforest Alliance.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Vi installerade den obligatoriska ‘Needs Based Solution Training-program’ för våra säljare på alla Selectas marknader och utbildar ständigt våra Joy Ambassadors med ett unikt program.

UTVECKLING OCH UTBILDNING

Vi arbetar mot en nollvision gällande olyckor på arbetsplatsen. Genom vårt Safe Home-program ser vi till att säkerställa för Selectas förare.

MÅNGFALD OCH INKLUDERING

Mångfald och inkludering är en viktig del och ett pågående arbete som genomsyrar hela vår verksamhet.
plant-mobile
plant-mobile