ATT VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Tar hand om våra medarbetare.

VI FOKUSERAR PÅ SÄKERHET, EGET KAPITAL, MÅNGFALD OCH INKLUDERING GENOM ATT SÄTTA TYDLIGA MÅL:

• Nollvision för arbetsplatsolyckor
• 40% av alla Selectas medarbetare och 40% av de ledande befattningarna innehas av kvinnor 2024.

Speak up & Code of Conduct

Vi vill bedriva verksamheten med integritet och rättvisa, med respekt för lagen och våra Selecta-principer. Detta åtagande beskrivs i Selecta Code of Conduct som utvecklades under 2021. Dessutom återspeglar SpeakUp-programmet, en mekanism som utformades 2021 och som återlanserades 2022. Vårt åtagande att bedriva en etisk verksamhet och att skapa en starkare kultur med förtroende.

UTBILDNING OCH UTVECKLING

Under 2021 installerade vi de obligatoriska ‘ Needs Based Solutions Training’-teamen för kommersiella lösningar. Vi genomförde till exempel 1,296 timmars NBS-utbildning enbart i Selecta Italien. Behovsbaserade lösningar börjar med våra kunder och deras behov i fokus.

MÅNGFALD OCH INKLUDERING

För att säkerställa att personalen stannar kvar på alla Selecta-marknader fokuserade vi på arbetet med att utveckla Gender Baseline Assessment 2021. Resultaten visade att 29% av vår totala arbetsstyrka består av kvinnor. Dessutom har vi utvecklat arbetsgrupper för mångfald och erbjuder utbildningar för att fler ska bli medvetna om D&I-programmet (Diversity & Inclusion).

HÄLSA, SÄKERTHET OCH VÄLMÅENDE

Hela Selecta arbetar aktivt mot olyckor som kunde ha förhindrats på arbetsplatsen. Vi har anställda ute på vägarna varje dag ochvi vill att alla ska komma hem säkert. Vårt Safe Home-program är ett treårigt initiativ som ger alla förare utbildning och medvetenhet om säker körning. Dessutom stödjer vi alla våra anställdas hälsa och välmående genom lokala initiativ med sociala aktiviteter, teambuilding samt betalda dagar för frivilligt arbete.

LOKALA INITIATIV

Vi stödjer aktivt samhällena i de länder där vi är verksamma. Det gör vi med samhällsprojekt och initiativ som sträcker sig från välgörenhetsprojekt till program som syftar till social inkludering. I Storbritannien har vi till exempel inlett ett samarbete med Foodbank of Dens &mdash, en ideell organisation som fungerar som den första hamnen för människor i Dacorum med hemlöshet, fattigdom och social utslagning.

LADDA NER VÅR SENASTE HÅLLBARHETSRAPPORT