Hållbarhet i vår leveranskedja

Vi har åtagit oss att köpa in produkter på ett ansvarsfullt sätt samtidigt som vi har en positiv inverkan på de länder och samhällen vi köper in från.

VI FOKUSERAR PÅ ATT BYGGA LÅNGSIKTIGA RELATIONER MED VÅRA KAFFEODLARE OCH LEVERANTÖRER.

• 100% av Pelican Rouge-kaffet från vårt rosteri är certifierat 2023
• >2 500 kaffeodlare stöds genom Selecta Coffee Fund senast 2025
• Alla våra leverantörer skall följa Selectas Supplier Code of Conduct senast 2025

LADDA NER VÅR BROSCHYR OM FONDEN SELECTA COFFEE

SELECTA COFFEE FUND

Selecta Coffee Fund (SCF) bidrar till hållbarhetsinitiativ i hela vår värdekedja, med fokus på utvecklingen. Genom Selecta Coffee Funds strävar vi efter att förbättra kaffeodlarna och deras familjers levnadsvillkor, genom olika utbildningar och stödprogram.

ANSVARSFULLA KAFFEINKÖP PÅ PELICAN ROUGE KAFFEROSTERI

Pelican Rouge Kafferosteri rostar cirka 15 000 ton kaffe per år. 2022 certifierades 53% av kaffet som rostades av Pelican Rouge av Fairtrade och UTZ/Rainforest Alliance. Under 2023 är vårt mål att öka andelen certifierat kaffe av Pelican Rouge-märkt kaffe till 100%.

SELECTAS CODE OF CONDUCT FÖR LEVERANTÖRER

Code of conduct för leverantörer beskriver vad leverantörer kan förvänta sig av Selecta och vad vi förväntar oss av våra affärspartners. För att säkerställa ansvarsfulla inköp genom hela vår leveranskedja kräver vi att alla våra leverantörer följer denna kod som överensstämmer med de 10 principerna i FN:s Global Compact (UNGC) och deklarationen om mänskliga rättigheter samt antikorruptionslagar.

LADDA NER VÅRA HÅLLBARHETSRAPPORTER