RESPEKT FÖR VÅR MILJÖ

Ta hand om vår planet.

MED FOKUS PÅ ATT MINSKA KOLDIOXIDUTSLÄPPEN

• Nettonollutsläpp inom scope 1 och 2 senast 2030.
• Nettonollutsläpp inom scope 3 senast 2040
• 30 % minskning av avfall till deponi senast 2030.


Elektifiering av bilparken

Vår bilpark består av 4 700 fordon varav merparten används i verksamheten (85 %). Som ett resultat av den miljöbilspolicy som lanserades 2021, övergår Selecta-bilpark till helt elektrisk eller hybrid. Under 2022 lanserade vi helelektriska fordon och det representerade 75% av bilparken i Oslo och 100% i Amsterdam. Vi utökar detta arbete på alla marknader under de kommande åren.

TELEMETRI OCH RUTT-OPTIMERING

Vi har hand om 410.000 försäljningsställen i Europa, varav cirka 115.000 maskiner omfattas av vårt telemetriprogram. Detta gör det möjligt för oss att fjärrövervaka lager och maskiner samt planera en optimering av resor efter behov. På så sätt har vi information om vilka maskiner som behöver fyllas på.

TELEMETRI

Vi använder telematik i våra fordon, där data samlas in om körbeteende, bränsleförbrukning och körsträcka per fordon. Telematik implementeras för att förbättra säkerheten för våra förare samt minska antalet olyckor, men också för att ytterligare förbättra hållbarheten för vår bilpark genom att minska koldioxidutsläppen för ett bättre körmöster.

FÖRNYBAR ENERGI

För att minska vårt koldioxidavtryck byter vi till gröna elavtal i våra ägda byggnader. För närvarande produceras 56% av den el vi förbrukade från förnybara källor. Vi har 2 487 solpaneler med en kapacitet på 1 151 kWh vid Pelican Rouge Coffee Roasters i Dordrecht, Nederländerna. På våra kontor installerar vi energieffektiv belysning och uppvärmning samt laddstolpar för elbilar

LADDA NER VÅR SENASTE HÅLLBARHETSRAPPORT