Gedragscode en Klokkenluiden van Selecta

De gedragscode van Selecta ("Code") bevat algemene richtlijnen voor het uitvoeren van zakelijke activiteiten met de hoogste normen voor ethiek en integriteit, welke essentiële elementen zijn van ons succes. De Code legt uit wat er van ons allemaal wordt verwacht - individueel en als team - in elke markt en op elk niveau.

ONZE GEDRAGSNORMEN VASTLEGGEN

Door onze Gedragscode na te leven willen we een open, vertrouwelijke en eerlijke omgeving creëren en behouden waarin we ons beste werk kunnen bereiken.

We doen zaken op een integere en eerlijke manier, met respect voor de wet en onze principes. We bevorderen een aanpak voor naleving die is gebaseerd op drie pijlers:

  • Preventie – we streven ernaar een cultuur van openheid en integriteit te verankeren op alle niveaus, in alle markten.
  • Opsporing – we moedigen medewerkers aan zich uit te spreken en hun bezorgdheden te uiten.
  • Response – we hebben structuren en processen om te onderzoeken en te gebruiken wat we leren om voortdurend te kunnen verbeteren.

SELECTA SPEAKUP PROGRAMMA

Door een SpeakUp-programma te implementeren, vragen en stimuleren we medewerkers en derden om mogelijk onethisch of illegaal gedrag te melden. We bieden verschillende mechanismen om bezorgdheden te uiten en dit op een veilige manier. Oprechte bezorgdheden die worden gemeld, kunnen worden geuit zonder angst voor vergelding – we tolereren geen enkele vergelding.

Samen omarmen we een cultuur die ons niet alleen aanmoedigt om "De juiste dingen goed te doen," maar ook om te signaleren als we zien dat er iets niet klopt.

BEDRIJFSINTEGRITEIT IN ONZE HELE WAARDEKETEN

We willen samenwerken met leveranciers, klanten, vertegenwoordigers, distributeurs en andere zakelijke partners die waarden hebben die vergelijkbaar zijn met de onze en dezelfde normen aanhouden als wij.

Onze kanalen voor het melden van problemen zijn ook beschikbaar voor externe partijen.
Bezoek https://selecta.ethicspoint.com/

Na ontvangst van een melding erkennen we formeel en moedigen we betrokkenheid aan om het onderzoek te vergemakkelijken en, waar nodig en mogelijk, streven we naar transparantie over de voortgang van het onderzoek en de verwachte afronding ervan.

Gegevensbescherming

We zijn toegewijd aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die worden verkregen via SpeakUp. Voor meer algemene richtlijnen over hoe Selecta persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en deelt via het klokkenluiderssysteem, zie de “Privacyverklaring klokkenluiden”.