Databeskyttelseserklæring

Websted Databeskyttelseserklæring

Hos Selecta tager vi privatlivets fred som en vigtig og alvorlig sag og forpligter os til at beskytte den. Denne meddelelse om databeskyttelse på webstedet (”Meddelelse”) kan udvikle sig over tid. Derfor beder vi dig venligst besøge denne side ofte og tjekke datoen på denne side for at sikre dig, at du er bekendt med den seneste version.

Versionsdato: 15. dec. 2021

Denne meddelelse beskriver, hvordan Selecta AG, Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham, Schweiz (”Selecta” eller ”vi” eller ”os” eller ”vores”) som dataansvarlig(e) behandler personoplysninger og andre oplysninger om brugerne (”dig” eller ”< strong>din”), især i betydningen af den generelle databeskyttelsesforordning (”GDPR”) og andre gældende love om databeskyttelse, når du bruger webstedet www.selecta. com (”Websted”). Henvisning til GDPR skal også anses for at omfatte henvisninger til den specifikke klausul i andre gældende love om databeskyttelse.


1. Kategorier af personoplysninger, behandlingsformål, retsgrundlag og kilde

1.1 Personlige data, der aktivt leveres af dig:

Hvis du opretter en brugerkonto på vores hjemmeside, vil du blive bedt om at give visse personlige data om dig selv - f.eks.: Navn, postadresse, e-mailadresse, valgt adgangskode. Selecta behandler sådanne personoplysninger med det formål at kunne levere vores tjenester til dig. Det er frivilligt at give sådanne personoplysninger. Uden at give sådanne personlige data vil du dog ikke være i stand til at oprette en brugerkonto. Retsgrundlaget for behandlingen af sådanne personoplysninger er kontrakten om brug af hjemmesiden, der er indgået med dig (Art. 6 (1) lit.b GDPR).

Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet og giver samtykke til modtagelse af nyhedsbreve og behandling af din e-mailadresse til dette formål, vil du blive bedt om at oplyse dit navn, men i det mindste din e-mailadresse. Vi vil bruge din e-mailadresse til løbende at sende dig nyhedsbreve. Det er frivilligt at angive din e-mailadresse. Uden at angive din e-mailadresse modtager du dog ikke nyhedsbreve. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger for at sende nyhedsbreve er dit samtykke (Art 6 (1) lit. en GDPR).

Vi kan også modtage personlige data fra kilder uden for vores virksomhed, som kan være vores koncernselskaber eller andre tredjepartsressourcer.

1.2 Andre passivt indsamlede oplysninger:

Ud over de personlige data, som du aktivt giver, kan webstedet automatisk indsamle, behandle og gemme visse oplysninger (f.eks. enheds- og brugsoplysninger) gennem brugen af cookies fra dig. Vi beder dig venligst se vores websted Cookiepolitik for at få flere oplysninger.

Det juridiske grundlag for dette formål er et samtykke, der gives ved at klikke på den respektive knap, der vises på cookiebanneret (Art. 6 (1) lit. en GDPR).


2. Modtagere

2.1 Overførsel inden for Selecta-koncernens selskaber

Vi kan dele dine oplysninger inden for Selecta-koncernens virksomheder til interne administrative formål eller til markedsføringsformål i forbindelse med de produkter og tjenester, vi tilbyder, og/eller som kunne være interessante for dig.

Nogle af vores kolleger, der administrerer hjemmesiden og leverer it-tjenester, kan være ansatte i vores koncernselskaber. Når vi administrerer hjemmesiden, kan vores kolleger have adgang til og/eller behandle dine personlige data.

Den respektive overførsel af dine personlige data inden for Selecta-koncernens virksomheder er baseret på vores legitime interesser. Adgangen er begrænset til kolleger med et behov for at få kendskab.

2.2. Overførsel til tjenesteudbydere

Selecta kan engagere eksterne tjenesteudbydere, der fungerer som databehandler for Selecta, til at levere visse tjenester til Selecta såsom webstedstjenesteudbydere, marketingtjenesteudbydere eller IT-supporttjenesteudbydere. Når eksterne tjenesteudbydere leverer sådanne tjenester, kan disse have adgang til og/eller behandle dine personlige data.

Disse eksterne tjenesteudbydere vil være underlagt kontraktlige forpligtelser til at implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger og deres fortrolige karakter og kun at behandle personoplysningerne som anvist.

2.3 Andre modtagere

Selecta kan også overføre dine personlige data til retshåndhævende myndigheder, statslige myndigheder, juridiske rådgivere og eksterne konsulenter i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Retsgrundlaget for en sådan behandling er overholdelse af en juridisk forpligtelse, som Selecta er underlagt eller er legitime interesser, såsom udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Selecta kan også overføre dine personlige data til en tredjepart som en del af et salg af nogle af eller alle vores forretningsaktiver til en tredjepart eller som en del af enhver omstrukturering eller omorganisering af virksomheden.


3. Internationale overførsler af personoplysninger

De personoplysninger, som vi indsamler eller modtager om dig, kan blive overført til og behandlet af modtagere, som er beliggende inden for eller uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”), og som ikke nødvendigvis yder et passende niveau af databeskyttelse. De lande, der er anerkendt for at sørge for et passende niveau af databeskyttelse ud fra et EU-retligt perspektiv, er blandt andet Schweiz og Storbritannien. I det omfang dine personoplysninger overføres til lande, der ikke sørger for et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau ud fra et EU-lovligt perspektiv (f.eks. USA), vil vi basere den respektive overførsel på passende sikkerhedsforanstaltninger, såsom standardkontraktklausuler vedtaget af Europa-Kommissionen.


4. Hvilke rettigheder har du, og hvordan kan du gøre dine rettigheder gældende?

Hvis du har erklæret dit samtykke til behandling af personoplysninger, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage med fremtidig virkning. En sådan tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen forud for tilbagetrækningen af samtykket.

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning kan du have ret til at: Anmode om adgang til dine personlige data, anmode om berigtigelse af dine personlige data; anmode om sletning af dine personlige data, anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data; anmode om dataportabilitet og gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Bemærk venligst, at disse rettigheder kan være begrænset i henhold til den gældende nationale databeskyttelseslovgivning. For yderligere information om disse rettigheder henvises til afsnittet ”Dine rettigheder” i slutningen af denne meddelelse.

Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente databeskyttelsestilsynsmyndighed. For at udøve dine rettigheder bedes du kontakte os som angivet i afsnit 6.


5. Hvor længe opbevarer vi dine personlige data?

Dine personlige data vil blive opbevaret så længe det er nødvendigt for at kunne yde dig de ønskede tjenester. Når Selecta ikke længere behøver at bruge dine personlige data for at overholde kontraktmæssige eller lovbestemte forpligtelser, fjerner vi dem fra vores systemer og registre og/eller tager skridt til at anonymisere dem korrekt, så du ikke længere kan identificeres ud fra dem, medmindre vi har brug for at opbevare dine oplysninger, herunder personlige data, for at overholde juridiske eller regulatoriske forpligtelser, som Selecta er underlagt, f.eks. lovbestemte opbevaringsperioder, der kan indeholde opbevaringsperioder, afhængigt af sagen, i op til 10 år, eller hvis vi har brug for det for at bevare beviser inden for forældelsesreglerne, som normalt er tre år, men kan være op til tredive år.


6. Kontakt os

Hvis du har bekymringer eller spørgsmål vedrørende denne meddelelse om webstedsdatabehandling, bedes du kontakte os som følger:

Selecta AG, Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham, Schweiz;
ellerhq.dataprivacy@selecta.com

1. DINE RETTIGHEDER


1.1. Adgangsret

Du kan have ret til at få en bekræftelse fra os om, hvorvidt personoplysninger om dig behandles eller ej, og, hvor det er tilfældet, til at anmode om adgang til personoplysningerne. Adgangsoplysningerne inkluderer blandt andet formålene med behandlingen, de pågældende kategorier af personoplysninger og de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til. Dette er dog ikke en absolut rettighed, og andre personers interesser kan begrænse din ret til adgang.

Du kan have retten til at få en kopi af de personlige data, der behandles. For at få yderligere kopier, som du anmoder om, kan vi opkræve et rimeligt gebyr baseret på administrative omkostninger.


1.2. Ret til berigtigelse

Du har muligvis ret til at bede os om, at få berigtiget ukorrekte personoplysninger om dig. Afhængigt af formålene med behandlingen kan du have ret til at få ufuldstændige personoplysninger udfyldt, herunder ved at afgive en supplerende erklæring.


1.3. Ret til sletning ("retten til at blive glemt")

Under visse omstændigheder kan du have ret til at bede os om at få slettet personlige data om dig, og vi kan være forpligtet til at slette sådanne personlige data.


1.4. Ret til begrænsning af behandlingen

Under visse omstændigheder kan du have ret til at bede os om at få sat en begrænsning på behandlingen af dine personoplysninger. I dette tilfælde vil de respektive data blive markeret og må kun behandles af os til bestemte formål.


1.5. Ret til dataportabilitet

Under visse omstændigheder kan du have ret til at modtage de personlige data om dig, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du kan have ret til at overføre disse data til en anden enhed uden hindring fra os.


1.6. Ret til at gøre indsigelse

Under visse omstændigheder kan du have ret til at gøre indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation, eller hvor personoplysninger behandles til direkte markedsføringsformål til behandlingen af dine personoplysninger af os, og vi kan blive pålagt ikke længere behandle dine personoplysninger.

Desuden, hvis dine personoplysninger behandles til direkte markedsføringsformål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig til en sådan markedsføring, hvilket omfatter profilering i det omfang, det er relateret til en sådan direkte markedsføring. I dette tilfælde vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet til sådanne formål af os.