Databeskyttelseserklæring

Websted Databeskyttelseserklæring

Hos Selecta tager vi privatlivets fred som en vigtig og alvorlig sag og forpligter os til at beskytte den. Denne meddelelse om databeskyttelse på webstedet (”Meddelelse”) kan udvikle sig over tid. Derfor beder vi dig venligst besøge denne side ofte og tjekke datoen på denne side for at sikre dig, at du er bekendt med den seneste version.

Versionsdato: 15. dec. 2021

Denne meddelelse beskriver, hvordan Selecta AG, Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham, Schweiz (”Selecta” eller ”vi” eller ”os” eller ”vores”) som dataansvarlig(e) behandler personoplysninger og andre oplysninger om brugerne (”dig” eller ”< strong>din”), især i betydningen af den generelle databeskyttelsesforordning (”GDPR”) og andre gældende love om databeskyttelse, når du bruger webstedet www.selecta. com (”Websted”). Henvisning til GDPR skal også anses for at omfatte henvisninger til den specifikke klausul i andre gældende love om databeskyttelse.


1. Kategorier af personoplysninger, behandlingsformål, retsgrundlag og kilde

1.1 Personlige data, der aktivt leveres af dig:

Hvis du opretter en brugerkonto på vores hjemmeside, vil du blive bedt om at give visse personlige data om dig selv - f.eks.: Navn, postadresse, e-mailadresse, valgt adgangskode. Selecta behandler sådanne personoplysninger med det formål at kunne levere vores tjenester til dig. Det er frivilligt at give sådanne personoplysninger. Uden at give sådanne personlige data vil du dog ikke være i stand til at oprette en brugerkonto. Retsgrundlaget for behandlingen af sådanne personoplysninger er kontrakten om brug af hjemmesiden, der er indgået med dig (Art. 6 (1) lit.b GDPR).

Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet og giver samtykke til modtagelse af nyhedsbreve og behandling af din e-mailadresse til dette formål, vil du blive bedt om at oplyse dit navn, men i det mindste din e-mailadresse. Vi vil bruge din e-mailadresse til løbende at sende dig nyhedsbreve. Det er frivilligt at angive din e-mailadresse. Uden at angive din e-mailadresse modtager du dog ikke nyhedsbreve. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger for at sende nyhedsbreve er dit samtykke (Art 6 (1) lit. en GDPR).

Vi kan også modtage personlige data fra kilder uden for vores virksomhed, som kan være vores koncernselskaber eller andre tredjepartsressourcer.

1.2 Andre passivt indsamlede oplysninger:

Ud over de personlige data, som du aktivt giver, kan webstedet automatisk indsamle, behandle og gemme visse oplysninger (f.eks. enheds- og brugsoplysninger) gennem brugen af cookies fra dig. Vi beder dig venligst se vores websted Cookiepolitik for at få flere oplysninger.

Det juridiske grundlag for dette formål er et samtykke, der gives ved at klikke på den respektive knap, der vises på cookiebanneret (Art. 6 (1) lit. en GDPR).


2. Modtagere

2.1 Overførsel inden for Selecta-koncernens selskaber

Vi kan dele dine oplysninger inden for Selecta-koncernens virksomheder til interne administrative formål eller til markedsføringsformål i forbindelse med de produkter og tjenester, vi tilbyder, og/eller som kunne være interessante for dig.

Nogle af vores kolleger, der administrerer hjemmesiden og leverer it-tjenester, kan være ansatte i vores koncernselskaber. Når vi administrerer hjemmesiden, kan vores kolleger have adgang til og/eller behandle dine personlige data.

Den respektive overførsel af dine personlige data inden for Selecta-koncernens virksomheder er baseret på vores legitime interesser. Adgangen er begrænset til kolleger med et behov for at få kendskab.

2.2. Overførsel til tjenesteudbydere

Selecta kan engagere eksterne tjenesteudbydere, der fungerer som databehandler for Selecta, til at levere visse tjenester til Selecta såsom webstedstjenesteudbydere, marketingtjenesteudbydere eller IT-supporttjenesteudbydere. Når eksterne tjenesteudbydere leverer sådanne tjenester, kan disse have adgang til og/eller behandle dine personlige data.

Disse eksterne tjenesteudbydere vil være underlagt kontraktlige forpligtelser til at implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger og deres fortrolige karakter og kun at behandle personoplysningerne som anvist.

2.3 Andre modtagere

Selecta kan også overføre dine personlige data til retshåndhævende myndigheder, statslige myndigheder, juridiske rådgivere og eksterne konsulenter i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Retsgrundlaget for en sådan behandling er overholdelse af en juridisk forpligtelse, som Selecta er underlagt eller er legitime interesser, såsom udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Selecta kan også overføre dine personlige data til en tredjepart som en del af et salg af nogle af eller alle vores forretningsaktiver til en tredjepart eller som en del af enhver omstrukturering eller omorganisering af virksomheden.


3. Internationale overførsler af personoplysninger

De personoplysninger, som vi indsamler eller modtager om dig, kan blive overført til og behandlet af modtagere, som er beliggende inden for eller uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”), og som ikke nødvendigvis yder et passende niveau af databeskyttelse. De lande, der er anerkendt for at sørge for et passende niveau af databeskyttelse ud fra et EU-retligt perspektiv, er blandt andet Schweiz og Storbritannien. I det omfang dine personoplysninger overføres til lande, der ikke sørger for et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau ud fra et EU-lovligt perspektiv (f.eks. USA), vil vi basere den respektive overførsel på passende sikkerhedsforanstaltninger, såsom standardkontraktklausuler vedtaget af Europa-Kommissionen.


4. Hvilke rettigheder har du, og hvordan kan du gøre dine rettigheder gældende?

Hvis du har erklæret dit samtykke til behandling af personoplysninger, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage med fremtidig virkning. En sådan tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen forud for tilbagetrækningen af samtykket.

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning kan du have ret til at: Anmode om adgang til dine personlige data, anmode om berigtigelse af dine personlige data; anmode om sletning af dine personlige data, anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data; anmode om dataportabilitet og gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Bemærk venligst, at disse rettigheder kan være begrænset i henhold til den gældende nationale databeskyttelseslovgivning. For yderligere information om disse rettigheder henvises til afsnittet ”Dine rettigheder” i slutningen af denne meddelelse.

Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente databeskyttelsestilsynsmyndighed. For at udøve dine rettigheder bedes du kontakte os som angivet i afsnit 6.


5. Hvor længe opbevarer vi dine personlige data?

Dine personlige data vil blive opbevaret så længe det er nødvendigt for at kunne yde dig de ønskede tjenester. Når Selecta ikke længere behøver at bruge dine personlige data for at overholde kontraktmæssige eller lovbestemte forpligtelser, fjerner vi dem fra vores systemer og registre og/eller tager skridt til at anonymisere dem korrekt, så du ikke længere kan identificeres ud fra dem, medmindre vi har brug for at opbevare dine oplysninger, herunder personlige data, for at overholde juridiske eller regulatoriske forpligtelser, som Selecta er underlagt, f.eks. lovbestemte opbevaringsperioder, der kan indeholde opbevaringsperioder, afhængigt af sagen, i op til 10 år, eller hvis vi har brug for det for at bevare beviser inden for forældelsesreglerne, som normalt er tre år, men kan være op til tredive år.


6. Kontakt os

Hvis du har bekymringer eller spørgsmål vedrørende denne meddelelse om webstedsdatabehandling, bedes du kontakte os som følger:

Selecta AG, Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham, Schweiz;
ellerhq.dataprivacy@selecta.com

SMART FRIDGES MEDDELELSE OM DATABESKYTTELSE

Denne meddelelse om databeskyttelse for Smart Fridge ("meddelelse") beskriver, hvordan Selecta Danmark A/S, Vibeholms Allé 15, 2605 Brøndby  som dataansvarlig behandler personoplysninger og anden data om brugerne især i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR") og andre gældende databeskyttelseslove, når du bruger Smart fridridges ("butik").


1. Indholdet af denne meddelelse

Denne meddelelse beskriver de tekniske midler, deres funktionalitet, og om hvordan data indsamles, behandles og opbevares i forbindelse med Smart Fridge. I slutningen af meddelelsen finder du et afsnit, der beskriver dine rettigheder i henhold til GDPR relateret til dine data. Selecta er dataansvarlig for al behandling af personoplysninger, der sker i forbindelse med brug og operationalisering af Smart Fridges.


2. Smart køleskab

Data indsamles på to forskellige måder, når du bruger Smart Fridge: a) Et kamera filmer produkternes bevægelse i Smart Fridge, så snart Smart Fridge åbnes; og b) Hvis du bruger dit foretrukne kort til betaling.

Indsamlingen af data er baseret på legitim interesse, kontraktlig overholdelse og juridisk forpligtelse.


2.1 Kamera

Så snart Smart Fridge åbnes, aktiveres et kamera til at spore bevægelserne af produkterne i Smart Fridge for at understøtte den korrekte betaling af dit køb. Kameraet vil sandsynligvis kun fange dine håndbevægelser, når du betjener Smart Fridge, men afhængigt af den vinkel, du er placeret i forhold til Smart Fridge, kan kameraet måske fange flere af dine funktioner på video. Det er dog ikke hensigten, men desværre umuligt at undgå. Sådanne videooptagelser gemmes lokalt på en harddisk, der er installeret i Smart Fridge, og forbliver der i 7 dage. I tilfælde af uoverensstemmelse sendes videooptagelserne til vores tjenesteudbyder, Instant Systems Sweden AB, i Sverige, hvor dine data behandles på en dedikeret server, der drives af Instant Systems Sweden AB. Videooptagelserne gemmes på den dedikerede server i 7 dage.


2.2. Kortdata

Hvis du bruger dit kort til at få adgang til butikken, vil dine kortdata blive behandlet af firmaet Fiserv, Inc. eller dets datterselskaber (www.fiserv.com), som er en uafhængig amerikansk baseret tredjepartstjenesteudbyder. Dine kortdata vil blive håndteret i overensstemmelse med PCI-standarden og vil kun modtage pengene fra den tilsvarende transaktion. Vi beder dig venligst om at konsultere den respektive privatlivspolitik for Fiserv, Inc. Kortoplysningerne indsamles for at opfylde kontrakten, nemlig at behandle betalingen.


3. Retsgrundlag for behandlingsaktiviteterne


3.1 Kamera

Selectas juridiske grundlag for behandling af videooptagelser er legitim interesse i henhold til GDPR artikel 6 nr. 1 f. Formålet med videooptagelserne er at dokumentere og løse uoverensstemmelser, f.eks. tekniske problemer eller mistanke om tyveri.

Selecta har en legitim interesse i at undgå uoverensstemmelser og dokumentere, at Smart Fridges betjenes korrekt, og at de fungerer efter hensigten.

For at opnå formålet med de legitime interesser er det nødvendigt at optage video. Hvis videooptagelser ikke er på plads, vil Selecta ikke få endelig dokumentation og vil ikke være i stand til i tilstrækkelig grad at håndtere uoverensstemmelser.

Da videooptagelserne kun fanger en persons hånd, er krænkelsen af den enkeltes privatliv minimeret. Desuden har de smarte køleskabe tydelige og synlige oplysninger, der signalerer, at der foregår en videooptagelse.

Selecta vil ikke dele videooptagelser med andre end underdatabehandlere og potentielt offentlige myndigheder, forudsat at sådanne myndigheder har et juridisk grundlag for at anmode om sådanne data.


3.2 Kreditkort

Selectas juridiske grundlag for behandling af kortdata er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, og for at overholde en juridisk forpligtelse, som den dataansvarlige er underlagt. Se venligst GDPR artikel 6 nr. 1 b og c.

For at behandle betalinger skal Selecta også behandle kortdata. I henhold til gældende bogføringslovgivning er Selecta også forpligtet til at føre register over transaktioner.


4. International dataoverførsel og overførsel til tredjeparter for at overholde en juridisk forpligtelse

 

De data, vi indsamler eller modtager om dig, kan overføres til og behandles af modtagere - som beskrevet i denne meddelelse - som er placeret i Sverige og i USA. For at beskytte dine data er der indgået en databehandleraftale i overensstemmelse med Art. 28 i GDPR-lovgivningen.

Selecta kan også overføre dine persondata til retshåndhævende myndigheder, statslige myndigheder, juridiske rådgivere og eksterne konsulenter. Retsgrundlaget for en sådan behandling er overholdelse af en juridisk forpligtelse, som Selecta er underlagt, eller legitime interesser, såsom udøvelse eller forsvar af juridiske krav.


5. Hvilke rettigheder har du, og hvordan kan du gøre dine rettigheder gældende?

 

Hvis du har givet dit samtykke til behandling af personoplysninger, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage med fremtidig virkning. En sådan tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen forud for tilbagetrækningen af samtykket.

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning kan du have ret til at: anmode om adgang til dine persondata, anmode om berigtigelse af dine persondata, anmode om sletning af dine persondata, anmode om begrænsning af behandlingen af dine persondata, anmode om dataportabilitet og gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Bemærk venligst, at disse førnævnte rettigheder kan være begrænsede i henhold til den gældende, nationale databeskyttelseslovgivning. For yderligere oplysninger om disse rettigheder henvises til bilaget: Dine rettigheder. Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder over for Selecta, bedes du bruge kontaktoplysningerne under 7.

Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed for databeskyttelse i dit land. I Danmark er dette Datatilsynet, som kan kontaktes via e-mail dt@datatilsynet.dk.


6. Hvor længe opbevarer vi dine personlige data?

Videooptagelser gemmes lokalt på en harddisk, der er installeret i Smart Fridge, og forbliver der i 7 dage. I tilfælde af uoverensstemmelse sendes videooptagelserne til vores tjenesteudbyder Instant Systems Sweden AB i Sverige, hvor dine data behandles på en dedikeret server, der drives af Instant Systems Sweden AB. videooptagelserne gemmes på den dedikerede server i 7 dage.


7. Kontakt os

Hvis du har bekymringer eller spørgsmål vedrørende denne meddelelse om behandling af butiksdata, bedes du kontakte os på følgende måde:

Selecta AG
Juridisk afdeling
Alte Steinhauserstrasse 14
CH-6330 Cham

hq.dataprivacy@selecta.com

1. DINE RETTIGHEDER


1.1. Adgangsret

Du kan have ret til at få en bekræftelse fra os om, hvorvidt personoplysninger om dig behandles eller ej, og, hvor det er tilfældet, til at anmode om adgang til personoplysningerne. Adgangsoplysningerne inkluderer blandt andet formålene med behandlingen, de pågældende kategorier af personoplysninger og de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til. Dette er dog ikke en absolut rettighed, og andre personers interesser kan begrænse din ret til adgang.

Du kan have retten til at få en kopi af de personlige data, der behandles. For at få yderligere kopier, som du anmoder om, kan vi opkræve et rimeligt gebyr baseret på administrative omkostninger.


1.2. Ret til berigtigelse

Du har muligvis ret til at bede os om, at få berigtiget ukorrekte personoplysninger om dig. Afhængigt af formålene med behandlingen kan du have ret til at få ufuldstændige personoplysninger udfyldt, herunder ved at afgive en supplerende erklæring.


1.3. Ret til sletning ("retten til at blive glemt")

Under visse omstændigheder kan du have ret til at bede os om at få slettet personlige data om dig, og vi kan være forpligtet til at slette sådanne personlige data.


1.4. Ret til begrænsning af behandlingen

Under visse omstændigheder kan du have ret til at bede os om at få sat en begrænsning på behandlingen af dine personoplysninger. I dette tilfælde vil de respektive data blive markeret og må kun behandles af os til bestemte formål.


1.5. Ret til dataportabilitet

Under visse omstændigheder kan du have ret til at modtage de personlige data om dig, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du kan have ret til at overføre disse data til en anden enhed uden hindring fra os.


1.6. Ret til at gøre indsigelse

Under visse omstændigheder kan du have ret til at gøre indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation, eller hvor personoplysninger behandles til direkte markedsføringsformål til behandlingen af dine personoplysninger af os, og vi kan blive pålagt ikke længere behandle dine personoplysninger.

Desuden, hvis dine personoplysninger behandles til direkte markedsføringsformål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig til en sådan markedsføring, hvilket omfatter profilering i det omfang, det er relateret til en sådan direkte markedsføring. I dette tilfælde vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet til sådanne formål af os.