SELECTA JURIDISK INFORMATION

SELECTA JURIDISK UDSAGN

Ved at gå ind på Selectas internetwebsteder, erklærer du at acceptere disse vilkår og betingelser som angivet nedenfor og som fra tid til anden kan ændres.

Version: 15. dec. 2021


1. INGEN GARANTI OG INGEN ANSVAR

Selvom Selecta gør en stor indsats for at inkludere nøjagtige og ajourførte oplysninger, giver vi ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne på denne hjemmeside og fraskriver os ethvert ansvar for brug af denne hjemmeside eller enhver hjemmeside, der er linket til den. Selecta kan til enhver tid ændre denne hjemmeside uden varsel, men påtager sig intet ansvar for at opdatere den.

Alle brugere accepterer udtrykkeligt, at al adgang til og brug af denne hjemmeside og på enhver hjemmeside, der linkes til fra denne hjemmeside og indholdet deri, er fuldstændig på egen risiko. Hverken Selecta eller nogen anden part, der er involveret i at skabe, producere eller levere denne hjemmeside eller på nogen hjemmeside, der er linket til fra denne hjemmeside, er på nogen som helst måde ansvarlige for direkte, tilfældige, følgeskader, indirekte eller strafbare skader som følge af din adgang., brug eller manglende evne til at bruge denne hjemmeside eller enhver hjemmeside, der er linket til fra denne hjemmeside, eller eventuelle fejl eller udeladelser i indholdet deri.


2. INGEN TILBUD OG INGEN OPFORDRING

Oplysningerne på denne hjemmeside udgør ikke et tilbud om eller opfordring til køb eller afhændelse af, handel med eller enhver transaktion i Selecta-værdipapirer. Investorer må ikke stole på disse oplysninger til investeringsbeslutninger. For enhver Selecta E-shop accepteres de respektive generelle vilkår og betingelser ved at bruge den respektive Selecta E-shop.


3. FREMTIDSORIENTERET INFORMATION

Denne side kan indeholde fremtidsorienterede oplysninger. Sådanne oplysninger er underlagt en række væsentlige usikkerheder, herunder for eksempel forretningsmæssige, økonomiske, lovgivningsmæssige, miljømæssige og finansielle faktorer, og de faktiske resultater kan derfor afvige væsentligt fra de præsenterede.


4. LINKS

Links til tredjepartssider er kun til rådighed for nemheds skyld. Vi udtrykker ingen mening om indholdet i nogen tredjepartssider og fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for alle tredjepartsoplysninger og brugen af dem.


5. VAREMÆRKER OG OPHAVSRET

Beskyttelsen af webstederne og deres indhold i henhold til copyright eller andre love forbliver forbeholdt. Selecta og andre varemærker, logoer, servicemærker og virksomhedsnavne tilhørende Selecta Group, og som vises på webstederne, kan være underlagt juridisk beskyttelse.
Enhver uautoriseret brug af indhold eller information udsendt på webstederne og enhver uautoriseret reproduktion, retransmission eller anden brug af nogen del af webstederne kan krænke Selectas eller tredjeparters ophavsrettigheder, varemærker, privatliv, offentlighed eller andre rettigheder.

Anmodninger om reproduktionstilladelser kan rettes til info@selecta.com.


6. FORTROLIGHED OG COOKIES

Klik, for at få flere oplysninger om vores erklæring om databeskyttelse, på her

Klik, for at få mere information om vores brug af cookies, på her

Børn og unge under 18 år rådes til at få tilladelse fra en forælder eller værge, før de indsender personligt identificérbare data til Selecta-websteder.

Enhver kommunikation eller materiale, du overfører til webstedet via elektronisk post eller på anden måde, inklusive alle data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende, er og vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-proprietært, og du accepterer, at Selecta må bruge sådan kommunikation eller materiale til eget formål.
Selecta udlejer, sælger eller deler ikke data med tredjeparter. Selecta begrænser adgangen til data til de medarbejdere og tjenesteudbydere, som med rimelighed har brug for at have adgang til data. Selecta opretholder fysiske, elektroniske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger for at holde data sikre og kræver lignende sikkerhedsforanstaltninger fra sine tjenesteudbydere.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dine data, så tøv ikke med at kontakte HQ.Dataprivacy@Selecta.com.