Selecta code of conduct og whistlewlowing

Selecta Code of Conduct ("Code") fastsætter generelle retningslinjer for at drive forretning med de højeste standarder for etik og integritet, som er vigtige ingredienser for vores succes. Kodekset forklarer, hvad der forventes af os alle - individuelt og som et team - på alle markeder og niveauer.

AT FASTLÆGGE VORES STANDARDER FOR ADFÆRD

Ved at efterleve vores Code of Conduct ønsker vi at skabe og opretholde et åbent, tillidsfuldt og ærligt miljø, hvor vi kan yde vores bedste.

Vi er forpligtet til at drive forretning med integritet og retfærdighed, med respekt for loven og vores principper. Vi fremmer en tilgang til compliance, som er baseret på tre søjler:

  • Forebyggelse – Vi søger at indlejre en kultur af åbenhed og integritet på alle niveauer og på alle markeder.
  • Inddragelse – Vi opfordrer medarbejderne til at sige fra og gøre opmærksom på deres bekymringer.
  • Læring – vi har strukturen og processerne til at undersøge og bruge det, vi lærer, til løbende at forbedre os.

SELECTA SPEAKUP-PROGRAM

Ved at implementere vores SpeakUp-program beder og opmuntrer vi medarbejdere og tredjeparter til at gøre opmærksom på potentiel uetisk eller forkert adfærd. Vi tilbyder en række forskellige redskaber til at rejse bekymringer, og de er alle sikre. Ægte bekymringer, der rapporteres ærligt, kan rejses uden frygt for konfrontation af modparten – vi har en nul-tolerance tilgang til alt form for dårlig opførsel.

Sammen omfavner vi en kultur, der ikke kun opmuntrer os til at gøre de rigtige ting rigtigt, men også til at række hånden op, når vi ser, at noget ikke er rigtigt.

FORRETNINGSINTEGRITET PÅ TVÆRS AF VORES VÆRDIKÆDE

Vi ønsker at arbejde med leverandører, kunder, agenter, distributører og andre forretningspartnere, som har værdier, der ligner vores, og som opretholder de samme standarder som os.

Vores kanaler til rapportering af bekymringer er også tilgængelige for eksterne parter.
Besøg gerne https://selecta.ethicspoint.com/

Når vi modtager en rapport, anerkender vi og opfordrer til engagement for at lette undersøgelsen, og hvor det er relevant og muligt, sigter vi mod at skabe gennemsigtighed med hensyn til undersøgelsens forløb og forventede afslutning.

Databeskyttelse

Vi er forpligtet til at beskytte de personoplysninger, der indhentes som en del af SpeakUp. For mere generel vejledning om, hvordan Selecta indsamler, bruger og deler personoplysninger gennem whistleblowing-systemet, se venligst “Whistleblowing privacy notice”.