At være en foretrukken arbejdsgiver

Vi er forpligtet til at tilbyde langsigtede karriereudsigter, der understøttes af lærings- og udviklingsprogrammer med de højeste etiske standarder, lighed, mangfoldighed og inklusion.

VI FOKUSERER PÅ SIKKERHED, LIGHED, MANGFOLDIGHED OG INKLUSION VED AT SÆTTE KLARE MÅL:

• Ingen forebyggelige ulykker på vores arbejdsplads
• 40 % af alle Selecta-stillinger og 40 % af lederstillingerne på første niveau er besat af kvinder i 2024


SPEAKUP-PROGRAM OG ADFÆRDSKODEKS

Vi er forpligtet til at drive forretning med integritet og fairness, med respekt for loven og vores Selecta-principper. Denne forpligtelse er skitseret i Selecta Code of Conduct, som blev udviklet i 2021. Supplerende afspejler The SpeakUp Program, en mekanisme, der blev udviklet i 2021 og relanceret i 2022, vores forpligtelse til at drive etisk virksomhed og skabe en stærkere kultur af tillid og gennemsigtighed.

UDDANNELSE OG UDVIKLING

2021 implementerede vi den obligatoriske Needs Based Solutions Training på tværs af alle Selecta-markeder. For eksempel gennemførte vi 1.296 timers NBS-uddannelse alene i Selecta Italien. Behovsbaserede løsninger starter med vores kunder og deres behov er i centrum for alt, hvad vi gør.

MANGFOLDIGHED OG INTEGRATION

For at opstille mål for rekruttering, fastholdelse, forfremmelse og repræsentation af kvinder på alle Selecta-markederne fokuserede vi på at udvikle 2021 Gender Baseline Assessment. Resultaterne illustrerede, at 29 % af vores samlede arbejdsstyrke består af kvinder. Derudover udviklede vi arbejdsgruppen for mangfoldighed og inklusion og tilbyder bevidst inklusionstræning inden for rammerne af Diversity &Inclusion (D&I)-programmet.

SUNDHED, SIKKERHED OG VELVÆRE

I hele koncernen arbejder vi på at undgå ulykker på arbejdspladsen, som kan undgås. Vores medarbejdere er på vejene hver dag, og vi ønsker, at alle skal komme sikkert hjem igen. Vores Safe Home-program; et treårigt initiativ, giver chauffører en onlineuddannelse i trafiksikkerhed og bevidsthed om trafiksikkerhed. Derudover støtter vi vores medarbejderes sundhed og velvære gennem initiativer i landet, der består af sammenkomster, teambuilding-aktiviteter uden for huset og betalte dage med frivilligt arbejde.

FÆLLESSKABSINITIATIVER

Vi støtter aktivt samfundet i de lande, hvor vi opererer. Det gør vi med fællesskabsprojekter og -initiativer, der spænder fra velgørenhedsprojekter til programmer, der sigter mod social inklusion. I Storbritannien har vi f.eks. indgået et partnerskab med Foodbank of Dens ; en non-profit organisation, der fungerer som den første indgang for folk i Dacorum, der står over for hjemløshed, fattigdom og social udstødelse.

DOWNLOAD VORES SENESTE BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT