Selecta coffee fund

SELECT~1.JPG
SELECT~1.JPG

SELECTA COFFEE FUND BROCHURE

Dette er de fire virkningsområder for Selecta Coffee Fund:

Bøndernes velstand Vi sikrer, at kaffe bidrager til forbedrede arbejdsvilkår, indkomst, udbytte og rentabilitet for kaffeproducenter. Dette sker gennem uddannelse i klimamodstandsdygtigt landbrug, forbedrede landbrugsforvaltningspraksis og strategier til diversificering af landbruget
Social retfærdighed Vi fokuserer på at sikre menneskerettighederne i vores indkøbsområder. Dette omfatter opbygning af grundlaget for ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders indflydelse samt støtte til initiativer, der forhindrer børnearbejde på kaffepladserne
Økosystembeskyttelse Selecta Coffee Fund omfatter regenerativt landbrug og agroforestry-tilgange for at genoprette, beskytte og bevare naturressourcer som vand, jord og biodiversitet. For os er det en sund jordbund, der på lang sigt sikrer sunde kaffetræer, et sundt udbytte og en god kaffekvalitet
Kulstofreduktion & modstandsdygtighed over for klimaet Programmerne på bedriftsniveau fokuserer på klimatilpasning og -afbødning gennem kulstofreduktion og -fjernelse. Vi tilpasser aktivt vores programmer på bedriftsniveau til COP26-løftet om skovrydning for at identificere områder, hvor kaffe udgør en risiko eller en mulighed for at nå målene for bæredygtig udvikling