Tietosuojailmoitus

Verkkosivuston tietosuojailmoitus

Me Selectalla pidämme tietosuojaa tärkeänä ja vakavana asiana ja olemme sitoutuneet suojelemaan sitä. Tämän verkkosivuston tietosuojailmoitus ("ilmoitus") voi muuttua ajan mittaan. Siksi pyydämme sinua vierailemaan tällä sivulla usein ja tarkistamaan päivämäärän tällä sivulla sen varmistamiseksi, että olet perehtynyt uusimpaan versioon.

Version päiväys: 15 Jou 2021

Tässä ilmoituksessa kuvataan, miten Selecta AG, Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham, Sveitsi, ("Selecta" tai "me" tai "meitä" tai "meidän") rekisterinpitäjänä käsittelee käyttäjien henkilötietoja ja muita tietoja ("sinä" tai "sinun") erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen ("GDPR") ja muiden sovellettavien tietosuojalakien tarkoittamassa merkityksessä käytettäessä verkkosivustoa www.selecta.com ("verkkosivusto"). Viittauksen GDPR:ään katsotaan sisältävän myös viittaukset muiden sovellettavien tietosuojalakien erityislausekkeisiin.


1. Henkilötietoryhmät, käsittelyn tarkoitukset, oikeudellinen perusta ja lähde

1.1 Aktiivisesti toimittamasi henkilötiedot:

Jos luot käyttäjätilin verkkosivustollamme, sinua pyydetään antamaan tiettyjä henkilötietoja sinusta – esimerkiksi: nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, valittu salasana. Selecta käsittelee tällaisia henkilötietoja palvelujen tarjoamiseen sinulle. Tällaisten henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Et kuitenkaan voi luoda käyttäjätiliä ilman tällaisia ​​henkilötietoja. Tällaisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on kanssasi tehty verkkosivuston käyttöä koskeva sopimus (Art. 6 (1) lit. b GDPR).

Jos rekisteröidyt uutiskirjeen tilaajaksi ja annat suostumuksesi uutiskirjeiden vastaanottamiseen ja sähköpostiosoitteesi käsittelyyn tätä tarkoitusta varten, sinua pyydetään antamaan nimesi, mutta ainakin sähköpostiosoitteesi. Käytämme sähköpostiosoitettasi lähettääksemme sinulle säännöllisesti uutiskirjeitä. Sähköpostiosoitteen antaminen on vapaaehtoista. Et kuitenkaan saa uutiskirjeitä ilmoittamatta sähköpostiosoitettasi. Oikeudellinen peruste henkilötietojesi käsittelylle uutiskirjeiden lähettämistä varten on suostumus (Art. 6 (1) lit. a GDPR).

Saatamme vastaanottaa henkilötietoja myös liiketoimintamme ulkopuolisista lähteistä, joihin voi kuulua konserniyhtiöitämme tai muita kolmansien osapuolien lähteitä.

1.2 Muut passiivisesti kerätyt tiedot:

Aktiivisesti antamiesi henkilötietojen lisäksi verkkosivusto voi evästeiden avulla automaattisesti kerätä, käsitellä ja tallentaa tiettyjä tietoja (esim. laitteen tiedot ja käyttötiedot). Katso tarkemmat tiedot kohdasta Evästekäytäntö.

Oikeudellinen perusta tähän tarkoitukseen on suostumus, joka on annettu napsauttamalla evästebannerissa näkyvää vastaavaa painiketta (Art. 6 (1) lit. a GDPR).


2. Vastaanottajat

2.1 Siirto Selecta-yhtymään kuuluvien yritysten sisällä

Voimme jakaa tietojasi Selecta-yhtymään kuuluvien yritysten kanssa omiin sisäisiin hallinnollisiin tarkoituksiimme tai markkinointitarkoituksiin tarjoamiimme tuotteisiin ja palveluihin liittyen ja/tai kun se voi olla sinulle kiinnostavaa.

Jotkut verkkosivustoa ylläpitävät ja IT-palveluja tarjoavat voivat olla yhtymämme yritysten työntekijöitä. Verkkosivustoa ylläpitäessään he saattavat käyttää ja/tai käsitellä henkilötietojasi.

Vastaava henkilötietojesi siirto Selecta-yhtymään kuuluvien yritysten sisällä perustuu oikeutettuihin etuihimme. Niiden käyttö on rajoitettu työntekijöihin, joiden katsotaan tarvitsevan tietoja.

2.2. Siirto palveluntarjoajille

Selecta voi käyttää ulkoisia palveluntarjoajia, jotka toimivat henkilötietojen käsittelijöinä Selectan puolesta ja tarjoavat tiettyjä palveluja Selectalle. Tällaisia palveluntarjoajia voivat olla verkkosivujen palveluntarjoajat, markkinointipalvelujen tarjoajat ja IT-tuen palveluntarjoajat. Tällaisia palveluja tarjotessaan ulkoiset palveluntarjoajat saattavat käyttää ja/tai käsitellä henkilötietojasi.

Näillä ulkoisilla palveluntarjoajilla on sopimusvelvoitteet toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvatoimenpiteet henkilötietojen ja niiden luottamuksellisuuden turvaamiseksi ja käsitellä henkilötietoja vain ohjeiden mukaisesti.

2.3 Muut vastaanottajat

Selecta voi siirtää henkilötietoajsi myös lainvalvontaviranomaisille, valtion viranomaisille, oikeudellisille neuvonantajille ja ulkopuolisille konsulteille sovellettavan tietosuojalain mukaisesti. Tällaisen käsittelyn oikeudellinen perusta on niiden laillisten velvoitteiden alaista, joita Selectan on noudatettava, tai ovat oikeudellisia etuja, kuten oikeudellisten vaatimusten esittäminen tai puolustaminen.

Selecta voi siirtää henkilötietojasi myös kolmannelle osapuolelle osana yrityksemme liikeomaisuuden myyntiä osittain tai kokonaan kolmannelle osapuolelle tai osana yrityksen uudelleenjärjestelyjä.


3. Henkilötietojen kansainväliset siirrot

Sinusta keräämämme tai vastaanottamamme henkilötiedot voidaan siirtää ja käsitellä vastaanottajille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella ("EEA") tai sen ulkopuolella ja jotka eivät takaa riittävää tietosuojan tasoa. Maat, joiden katsotaan tarjoavan riittävän tietosuojan EU-lainsäädännön näkökulmasta, ovat muun muassa Sveitsi ja Yhdistynyt kuningaskunta. Siltä osin kuin henkilötietojasi siirretään maihin, jotka eivät tarjoa riittävää tietosuojan tasoa EU-lainsäädännön näkökulmasta (esim. Yhdysvaltoihin), perustamme vastaavan siirron asianmukaisiin suojakeinoihin, kuten Euroopan komission hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin.


4. Mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit käyttää oikeuksiasi?

Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa tulevin vaikutuksin. Tällainen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen peruuttamista edeltävän käsittelyn laillisuuteen.

Soveltuvan tietosuojalain mukaisesti sinulla saattaa olla oikeus: pyytää saada nähdä henkilötietosi, pyytää henkilötietojesi oikaisua, pyytää henkilötietojesi poistamista, pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista sekä pyytää tietojen siirrettävyyttä ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Huomaa, että soveltuva kansallinen tietosuojalaki saattaa rajoittaa näitä edellä mainittuja oikeuksia. Katso lisätietoja näistä oikeuksista osiosta "Sinun oikeutesi" tämän ilmoituksen lopusta.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojan valvontaviranomaiselle. Käyttääksesi oikeuksiasi, ole hyvä ja ota yhteyttä meihin, kuten osassa 6 on ilmoitettu.


5. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan, kun pyydettyjen palveluiden tarjoaminen sinulle sitä vaatii. Kun Selecta ei enää tarvitse henkilötietojasi sopimuksellisten tai lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseen, poistamme ne järjestelmästämme ja rekistereistämme ja/tai ryhdymme toimiin poistaaksemme nimesi niistä asianmukaisesti, jotta sinua ei voida enää tunnistaa, paitsi jos tietojesi, henkilötiedot mukaan lukien, säilyttäminen on pakollista Selectaan kohdistuvien lakisääteisten tai säätelyvelvoitteiden noudattamiseksi, esim. säädetyt säilytysajat, jotka voivat tapauksesta riippuen olla enintään 10 vuotta, tai jos me tarvitsemme niitä todisteiden säilyttämiseksi vanhentumisajan puitteissa, joka on yleensä 3 vuotta, mutta voi olla jopa 30 vuotta.


6. Ota yhteyttä

Jos sinulla on huolenaiheita tai kysyttävää tästä verkkosivuston tietojenkäsittelyilmoituksesta, ota meihin yhteyttä seuraavien yhteystietojen mukaisesti: 

Selecta AG, Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham, Sveitsi;
or hq.dataprivacy@selecta.com

1. SINUN OIKEUTESI


1.1. Oikeus saada nähdä henkilötietosi

Sinulla voi olla oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei, ja mikäli näin on, pyytää saada nähdä henkilötietosi. Tietoja, joita sinulla voi olla oikeus nähdä, ovat muun muassa käsittelyn tarkoitukset, henkilötietoryhmät sekä vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan. Tämä ei kuitenkaan ole ehdoton oikeus, ja muiden henkilöiden edut voivat rajoittaa oikeuttasi saada nähdä henkilötietosi.

Sinulla voi olla oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Pyytämistäsi lisäkopioista saatamme veloittaa hallinnollisiin kuluihin perustuvan kohtuullisen maksun.


1.2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla voi olla oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat epätäsmälliset henkilötiedot. Käsittelyn tarkoituksista riippuen sinulla voi olla oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennetyiksi, mukaan lukien täydentävä lausunto.


1.3. Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi")

Tietyissä tapauksissa sinulla voi olla oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevia henkilötietoja ja meillä saattaa olla velvollisuus poistaa tällaiset henkilötiedot.


1.4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Tietyissä tapauksissa sinulla voi olla oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Tässä tapauksessa vastaavat tiedot merkitään ja saamme käyttää niitä ainoastaan tiettyihin tarkoituksiin.


1.5. Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Tietyissä tapauksissa sinulla voi olla oikeus vastaanottaa meille antamasi, sinua käsittelevät henkilötiedot rakenteisessa, yleisesti käytetyssä ja koneella luettavassa muodossa ja sinulla voi olla oikeus näiden tietojen siirtämiseen toiselle toimijalle meidän sitä estämättä.


1.6. Oikeus kieltää henkilötietojen käsittely

Tietyissä tapauksissa sinulla voi olla oikeus, tiettyyn tilanteeseesi liittyvistä syistä, tai kun henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksissa, kieltää meiltä koska tahansa henkilötietojesi käsittely ja meitä voidaan vaatia olemaan käsittelemättä henkilötietojasi enempää.

Lisäksi, jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointitarkoituksissa, sinulla on oikeus kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely tällaiseen markkinointiin koska tahansa, mukaan lukien profilointi siinä laajuudessa kuin se koskee tällaista suoramarkkinointia. Tässä tapauksessa emme enää käsittele henkilötietojasi tällaisiin tarkoituksiin.