Tietosuojailmoitus

Verkkosivuston tietosuojailmoitus

Selecta pitää yksityisyyttä tärkeänä ja vakavana asiana ja sitoutuu suojelemaan sitä. Tämä verkkosivuston tietosuojailmoitus ("ilmoitus") voi kehittyä ajan myötä. Siksi pyydämme sinua vierailemaan tällä sivulla usein ja tarkistamaan päivämäärä tällä sivulla sen varmistamiseksi, että olet perehtynyt uusimpaan versioon.

Version päiväys: 15.12.2021

Tässä ilmoituksessa kuvataan, miten Selecta Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa ("Selecta" tai "me" tai "meidät" tai "meidän") rekisterinpitäjänä käsittelee käyttäjien ("sinä" tai "sinun") henkilötietoja ja muita tietoja erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen ("GDPR") ja muiden sovellettavien tietosuojalakien tarkoittamassa merkityksessä käyttäessään verkkosivuja www.selecta.com ("Verkkosivusto"). Viittausten GDPR:ään katsotaan sisältävän myös viittaukset muiden sovellettavien tietosuojalakien erityislausekkeisiin.


1. HENKILÖTIETORYHMÄT, KÄSITTELYTARKOITUKSET, OIKEUSPERUSTA JA LÄHDE

1.1 Sinun aktiivisesti antamasi henkilötiedot:

Jos luot käyttäjätilin verkkosivustollamme, sinua pyydetään antamaan tiettyjä sinua koskevia henkilötietoja - esimerkiksi: Nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, valittu salasana. Selecta käsittelee tällaisia henkilötietoja voidakseen tarjota sinulle palveluitamme. Tällaisten henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Ilman näiden henkilötietojen antamista et kuitenkaan voi luoda käyttäjätiliä. Tällaisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sinun kanssasi tehty sopimus verkkosivuston käytöstä (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Jos rekisteröidyt uutiskirjeen tilaajaksi ja annat suostumuksesi uutiskirjeiden vastaanottamiseen ja sähköpostiosoitteesi käsittelyyn tätä tarkoitusta varten, sinua pyydetään ilmoittamaan nimesi, mutta ainakin sähköpostiosoitteesi. Käytämme sähköpostiosoitettasi uutiskirjeiden säännölliseen lähettämiseen. Sähköpostiosoitteen antaminen on vapaaehtoista. Ilman sähköpostiosoitteen antamista et kuitenkaan saa uutiskirjeitä. Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste uutiskirjeiden lähettämistä varten on suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Saatamme saada henkilötietoja myös liiketoimintamme ulkopuolisista lähteistä, joita voivat olla konserniyrityksemme tai muut kolmannen osapuolen resurssit.

1.2 Muut passiivisesti kerätyt tiedot:

Verkkosivusto voi aktiivisesti antamiesi henkilötietojen lisäksi kerätä, käsitellä ja tallentaa automaattisesti tiettyjä tietoja (esim. laite- ja käyttötietoja) käyttämällä sinulta evästeitä. Pyydämme sinua tutustumaan evästekäytäntöihimme saadaksesi lisätietoja.

Tämän tarkoituksen oikeusperusta on suostumus, joka annetaan napsauttamalla evästebannerissa näkyvää painiketta (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).


2. VASTAANOTTAJAT

2.1 Siirto Selecta-konsernin yritysten sisällä

Voimme jakaa tietojasi Selecta-konsernin yhtiöiden sisällä sisäisiin hallinnollisiin tarkoituksiin tai markkinointitarkoituksiin liittyen tarjoamiimme ja/tai sinua mahdollisesti kiinnostaviin tuotteisiin ja palveluihin.

Osa verkkosivustoa hallinnoivista ja tietotekniikkapalveluja tarjoavista kollegoistamme voi olla konserniyhtiöidemme työntekijöitä. Verkkosivustoa hallinnoidessaan kollegoillamme voi olla pääsy henkilötietoihisi ja/tai he voivat käsitellä niitä.

Henkilötietojesi siirto Selecta-konsernin yhtiöiden sisällä perustuu oikeutettuihin etuihimme. Pääsy on rajoitettu kollegoihin, joilla on tarve tietää.

2.2. Siirto palveluntarjoajille

Selecta voi palkata ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka toimivat Selectan tietojen käsittelijöinä, tarjoamaan tiettyjä palveluja Selectalle, kuten verkkosivustopalvelujen tarjoajia, markkinointipalvelujen tarjoajia tai IT-tukipalvelujen tarjoajia. Tällaisia palveluja tarjotessaan ulkoisilla palveluntarjoajilla voi olla pääsy henkilötietoihisi ja/tai ne voivat käsitellä henkilötietojasi.

Näihin ulkoisiin palveluntarjoajiin sovelletaan sopimusvelvoitteita, jotka koskevat asianmukaisten teknisten ja organisatoristen turvatoimien toteuttamista henkilötietojen ja niiden luottamuksellisen luonteen suojaamiseksi ja henkilötietojen käsittelemiseksi vain ohjeiden mukaisesti.

2.3 Muut vastaanottajat

Selecta voi myös siirtää henkilötietojasi lainvalvontaviranomaisille, valtion viranomaisille, oikeudellisille neuvonantajille ja ulkopuolisille konsulteille sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tällaisen käsittelyn oikeusperusteena on Selectaa koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattaminen tai oikeutetut edut, kuten oikeudellisten vaatimusten esittäminen tai puolustaminen.

Selecta voi myös siirtää henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle osana liiketoimintaomaisuutemme osan tai koko liiketoimintaomaisuuden myyntiä kolmannelle osapuolelle tai osana liiketoiminnan uudelleenjärjestelyä tai uudelleenorganisointia.


3. HENKILÖTIETOJEN KANSAINVÄLISET SIIRROT

Keräämämme tai vastaanottamamme henkilötiedot voidaan siirtää ja niitä voidaan käsitellä vastaanottajissa, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella ("ETA") tai sen ulkopuolella ja jotka eivät tarjoa riittävää tietosuojan tasoa. Maita, joiden katsotaan tarjoavan riittävän tietosuojan tason EU:n lainsäädännön näkökulmasta, ovat muun muassa Sveitsi ja Yhdistynyt kuningaskunta. Jos henkilötietojasi siirretään maihin, jotka eivät tarjoa riittävää tietosuojan tasoa EU:n lainsäädännön näkökulmasta (esim. Yhdysvallat), perustamme siirron asianmukaisiin suojatoimiin, kuten Euroopan komission hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin.


4. MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON JA MITEN VOIT KÄYTTÄÄ OIKEUKSIASI?

Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa tulevaisuutta ajatellen. Tällainen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen peruuttamista edeltäneen käsittelyn laillisuuteen.

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla voi olla oikeus: pyytää saada pääsy henkilötietoihisi, pyytää henkilötietojesi oikaisemista, pyytää henkilötietojesi poistamista, pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, pyytää tietojen siirrettävyyttä ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Huomaa, että näitä oikeuksia saatetaan rajoittaa sovellettavan kansallisen tietosuojalainsäädännön nojalla. Lisätietoja näistä oikeuksista on tämän ilmoituksen lopussa olevassa kohdassa "Oikeutesi".

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle. Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä kohdassa 6 mainitulla tavalla.


5. KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen pyydettyjen palvelujen tarjoamiseksi. Kun Selecta ei enää tarvitse henkilötietojasi sopimus- tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, poistamme ne järjestelmistämme ja rekistereistämme ja/tai ryhdymme toimenpiteisiin anonymisoidaksemme ne asianmukaisesti niin, että sinua ei voida enää tunnistaa niistä, paitsi jos meidän on säilytettävä tietosi, henkilötiedot mukaan lukien, noudattaaksemme Selectaan kohdistuvia lakisääteisiä tai sääntelyyn perustuvia velvoitteita, esimerkiksi lakisääteisiä säilytysaikoja, ja ne voivat sisältää säilytysaikoja, jotka voivat tapauksesta riippuen olla jopa 10 vuotta, tai jos tarvitsemme niitä todisteiden säilyttämiseksi vanhentumisaikojen puitteissa, jotka ovat tavallisesti kolme vuotta, mutta jotka voivat olla jopa kolmekymmentä vuotta.


6. Ota yhteyttä

Jos sinulla on huolenaiheita tai kysymyksiä tästä verkkosivuston tietojenkäsittelyilmoituksesta, ota meihin yhteyttä seuraavasti:

Selecta AG, Oikeudellinen osasto, Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham, Switzerland;
tai hq.dataprivacy@selecta.com

SMART FRIDGE TIETOSUOJAILMOITUS

Tässä Smart Fridge -älyjääkaappien tietosuojaselosteessa ("Seloste") kuvataan, miten Selecta Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa, Suomi ("Selecta" tai "me" tai "meitä" tai "meidän") rekisterinpitäjänä käsittelee käyttäjien ("sinä" tai "sinun") henkilötietoja ja muita tietoja ("Tiedot") erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen ("GDPR") ja muiden sovellettavien tietosuojalakien ("Sovellettava laki") mukaisesti käytettäessä älyjääkaappeja ("Myymälä").


1. Tämän ilmoituksen sisältö

Tässä ilmoituksessa kuvataan tekniset välineet, niiden toiminnot sekä se, kerätäänkö, käsitelläänkö ja tallennetaanko ja miten tietoja Smart Fridge -älyjääkaappiin liittyen. Ilmoituksen lopussa on kohta, jossa kuvataan tietosuoja-asetuksen mukaiset tietojasi koskevat oikeutesi. Selecta on rekisterinpitäjä kaikessa henkilötietojen käsittelyssä, joka tapahtuu älyjääkaappien käytön ja käyttöönoton yhteydessä.


2. Älyjääkaappi

Tietoja kerätään kahdella eri tavalla, kun käytät Smart Fridge -älyjääkaappia: a) kamera kuvaa tuotteiden liikkeitä Smart Fridge -älyjääkaapissa heti, kun Smart Fridge -älyjääkaappi avataan, ja b) jos käytät maksamiseen haluamaasi korttia.

Tietojen kerääminen perustuu oikeutettuun etuun, sopimuksen noudattamiseen ja lakisääteiseen velvoitteeseen.


2.1 Kamera

Heti kun älyjääkaappi avataan, kamera aktivoituu seuraamaan älyjääkaapissa olevien tuotteiden liikkeitä, jotta ostoksesi voidaan maksaa asianmukaisesti. Kamera tallentaa todennäköisesti vain kädenliikkeesi, kun käytät Smart Fridge -jääkaappia, mutta riippuen siitä, missä kulmassa olet Smart Fridge -älyjääkaappiin nähden, kamera voi tallentaa videolle enemmänkin toimintojasi. Tämä ei  ole tarkoitus, mutta valitettavasti mahdotonta välttää. Tällainen videomateriaali tallennetaan paikallisesti älyjääkaappiin asennetulle kiintolevylle, ja se säilyy siellä 7 päivää.Vikatilanteen sattuessa, video lähetetään palveluntarjoajallemme Instant Systems Sweden AB:lle Ruotsiin, jossa tietojasi säilytetään Instant Systems Sweden AB:n ylläpitämällä erillisellä palvelimella. Tällaisessa tapauksessa videomateriaali haetaan järjestelmästä, jos on kysyttävää tapahtumasta.  Tällaista videomateriaalia säilytetään kyseisellä palvelimella 7 päivän ajan.


2.2. Kortin tiedot

Jos käytät korttiasi päästäksesi Storeen, korttitietojasi käsittelee yritys Fiserv, Inc. tai sen tytäryhtiöt (www.fiserv.com), joka on riippumaton yhdysvaltalainen kolmannen osapuolen palveluntarjoaja. Korttitietojasi käsitellään PCI-standardin mukaisesti, ja ne saavat vain vastaavasta tapahtumasta saatavat rahat. Pyydämme sinua tutustumaan Fiserv, Inc:n vastaaviin tietosuojakäytäntöihin. Korttitiedot kerätään sopimuksen täyttämiseksi eli maksun käsittelemiseksi.


3. Käsittelyn oikeusperusta


3.1 Kamera

Selectan oikeusperuste videomateriaalin käsittelylle on oikeutettu etu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Videotallenteiden tarkoituksena on dokumentoida ja ratkaista poikkeamat, esimerkiksi tekniset ongelmat tai epäillyt varkaudet.

Selecta on oikeutetusti kiinnostunut välttämään ristiriitaisuuksia ja dokumentoimaan, että älykkäitä jääkaappeja käytetään asianmukaisesti ja että ne toimivat asianmukaisesti.

Videon tallentaminen on tarpeen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Jos videotallenteita ei ole käytössä, Selecta ei saa lopullista dokumentaatiota eikä pysty puuttumaan asianmukaisesti ristiriitoihin.

Koska videomateriaali kuvaa vain henkilön kättä, yksityisyyden loukkaaminen on mahdollisimman vähäistä. Lisäksi älykkäissä jääkaapeissa on selkeä ja näkyvä ilmoitus siitä, että videokuvaus on käynnissä.

Selecta ei jaa videotallenteita kenellekään muulle kuin alihankkijoille ja mahdollisesti viranomaisille edellyttäen, että näillä viranomaisilla on laillinen peruste pyytää tällaisia tietoja.

3.2 Luottokortti

Selecta käyttää korttitietojen käsittelyyn oikeusperustana sitä, että käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen toteuttamiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, ja rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Katso GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta.

Maksujen käsittelyä varten Selectan on myös käsiteltävä korttitietoja. Sovellettavan kirjanpitolainsäädännön mukaan Selecta on myös velvollinen pitämään kirjaa maksutapahtumista.


4. Kansainvälinen tiedonsiirto ja siirto kolmansille osapuolille lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

 

Tietoja, joita keräämme tai vastaanotamme sinusta, voidaan siirtää ja käsitellä vastaanottajille, jotka sijaitsevat Ruotsissa ja Yhdysvalloissa, kuten tässä ilmoituksessa on esitetty. Tietojesi suojaamiseksi on tehty tietojenkäsittelysopimus, joka on art. 28 GDPR:n mukaisesti.

Selecta voi myös siirtää henkilötietojasi lainvalvontaviranomaisille, viranomaisille, lakimiehille ja ulkopuolisille konsulteille. Tällaisen käsittelyn oikeusperusteena on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen, johon Selecta on velvollinen, tai oikeutetut edut, kuten oikeudellisten vaatimusten esittäminen tai puolustaminen.


5. Mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit käyttää niitä?

Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa tulevaisuudessa. Tällainen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen peruuttamista edeltävän käsittelyn laillisuuteen.

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla voi olla oikeus: pyytää pääsyä henkilötietoihisi, pyytää henkilötietojesi oikaisemista, pyytää henkilötietojesi poistamista, pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, pyytää tietojen siirrettävyyttä ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Huomaa, että näitä edellä mainittuja oikeuksia saatetaan rajoittaa sovellettavan kansallisen tietosuojalain nojalla. Lisätietoja näistä oikeuksista on liitteessä ”Oikeutesi”. Jos haluat käyttää oikeuksiasi Selectaa kohtaan, käytä yhteystietoja osoitteessa osoitteessa 7.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus maasi toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle. Suomessa tämä on tietosuojavaltuutetun toimisto, johon voi ottaa yhteyttä sähköpostitse tietosuoja@om.fi .


6. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Videomateriaali tallennetaan paikallisesti Smart Fridge -älyjääkaappiin asennetulle kiintolevylle, ja se säilyy siellä 7 päivää. Jos videomateriaalia ei löydy, se lähetetään palveluntarjoajallemme Instant Systems Sweden AB:lle Ruotsiin, jossa tietojasi säilytetään Instant Systems Sweden AB:n ylläpitämällä erillisellä palvelimella. Tällöin videomateriaali haetaan järjestelmästä, jos tapahtumaan liittyy kysymyksiä.  Tällaista videomateriaalia säilytetään kyseisellä palvelimella 7 päivän ajan.


7. Ota yhteyttä

Jos sinulla on huolenaiheita tai kysymyksiä tästä Store Data Processing Notice -ilmoituksesta, ota meihin yhteyttä seuraavasti:

Selecta AG
Oikeudellinen osasto
Alte Steinhauserstrasse 14
CH-6330 Cham

hq.dataprivacy@selecta.com

1. SINUN OIKEUTESI


1.1. KÄYTTÖOIKEUS

Sinulla voi olla oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei, ja jos näin on, oikeus pyytää pääsy henkilötietoihin. Tietojen saamiseen liittyvät tiedot sisältävät - muun muassa - käsittelyn tarkoitukset, kyseessä olevat henkilötietoryhmät ja vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai tullaan luovuttamaan. Tämä ei kuitenkaan ole ehdoton oikeus, ja muiden henkilöiden edut voivat rajoittaa tiedonsaantioikeuttasi.

Sinulla voi olla oikeus saada kopio käsiteltävistä henkilötiedoista. Voimme periä kohtuullisen, hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun pyytämistäsi lisäkopioista.


1.2. OIKEUS OIKAISUUN

Sinulla voi olla oikeus saada meiltä sinua koskevien virheellisten henkilötietojen oikaisu. Käsittelyn tarkoituksesta riippuen sinulla voi olla oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, myös antamalla täydentävä selvitys.


1.3. OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN ("OIKEUS TULLA UNOHDETUKSI")

Sinulla voi tietyissä olosuhteissa olla oikeus saada meiltä sinua koskevien henkilötietojen poistaminen, ja me voimme olla velvollisia poistamaan tällaiset henkilötiedot.


1.4. OIKEUS KÄSITTELYN RAJOITTAMISEEN

Sinulla voi tietyissä olosuhteissa olla oikeus saada meiltä henkilötietojesi käsittelyn rajoittaminen. Tällöin kyseiset tiedot merkitään, ja saamme käsitellä niitä vain tiettyihin tarkoituksiin.


1.5. OIKEUS TIETOJEN SIIRRETTÄVYYTEEN

Sinulla voi tietyissä olosuhteissa olla oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet meille toimittanut, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja sinulla voi olla oikeus siirtää nämä tiedot toiselle taholle ilman, että me estämme sitä.


1.6. OIKEUS VASTUSTAA

Tietyissä olosuhteissa sinulla voi olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä milloin tahansa erityiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä tai jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, ja meitä voidaan vaatia lopettamaan henkilötietojesi käsittely.

Jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on lisäksi oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mikä sisältää myös profiloinnin siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Tällöin emme enää käsittele henkilötietojasi tällaisiin tarkoituksiin.