Selectan toimintaohjeet ja väärinkäytösten ilmoittaminen

Selectan toimintaohjeissa ("Toimintaohjeet") vahvistetaan yleiset ohjeet liiketoiminnan harjoittamiseksi eettisten standardien ja rehellisyyden mukaisesti, Ne ovat menestyksemme olennaisia osatekijöitä. Ohjeissa selitetään, mitä meiltä kaikilta odotetaan - yksilöinä ja tiiminä - jokaiselta - kaikissa maissa.

KÄYTTÄYTYMISNORMIEMME MÄÄRITTELEMINEN

Elämällä toimintaohjeiden mukaisesti haluamme luoda ja ylläpitää avointa, luottamuksellista ja rehellistä ympäristöä, jossa voimme tehdä työmme parhaiten.

Olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaa rehellisesti ja oikeudenmukaisesti lakia ja periaatteitamme kunnioittaen. Edistämme toimintaohjeiden noudattamista koskevaa lähestymistapaa, joka perustuu kolmeen pilariin:

  • Ennaltaehkäisy – pyrimme vakiinnuttamaan avoimuuden ja rehellisyyden kulttuurin kaikilla - kaikissa maissa.
  • Havaitseminen – rohkaisemme työntekijöitä puhumaan ja tuomaan esiin huolensa.
  • Vastaus – meillä on rakenne ja prosessit, joiden avulla voimme tutkia ja käyttää oppimaamme jatkuvasti parantaaksemme toimintaamme.

SELECTA SPEAKUP-OHJELMA

Toteuttamalla SpeakUp-ohjelman pyydämme ja rohkaisemme työntekijöitä ja kolmansia osapuolia ottamaan esille mahdollisia epäeettisiä tai laittomia käytöstapoja. Tarjoamme erilaisia mekanismeja huolenaiheiden esiin tuomiseen, ja ne ovat kaikki turvallisia. Rehellisesti ilmoitetut aidot huolenaiheet voidaan tuoda esiin ilman pelkoa kostotoimista; meillä on nollatoleranssi kostotoimia kohtaan.

Yhdessä omaksumme kulttuurin, joka rohkaisee meitä tekemään "oikeita asioita oikein," mutta myös nostamaan kätensä ylös huomatassemme, että jokin asia ei ole oikein.

LIIKETOIMINNAN EHEYS KOKO ARVOKETJUSSA

Haluamme työskennellä sellaisten tavarantoimittajien, asiakkaiden, edustajien, jakelijoiden ja muiden liikekumppaneiden kanssa, joilla on samanlaiset arvot kuin meillä ja jotka noudattavat samoja normeja kuin me.

Kanavamme huolenaiheiden ilmoittamista varten ovat myös ulkopuolisten osapuolten käytettävissä.
Tutustu osoitteessa https://selecta.ethicspoint.com/

Ilmoituksen saatuamme ilmoitamme virallisesti ja kannustamme sitoutumaan tutkinnan helpottamiseen ja pyrimme tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan avoimuutta tutkinnan etenemisestä ja odotetusta loppuunsaattamisesta.

Tietosuoja

Olemme sitoutuneet suojaamaan SpeakUp-järjestelmän puitteissa saatuja henkilötietoja. Yleisempiä ohjeita siitä, miten Selecta kerää, käyttää ja jakaa henkilötietoja ilmiantojärjestelmän kautta, on “väärinkäytösten ilmoituskanavan tietosuojaselosteessa”.