LUOMASSA ILOISTA TYÖPAIKKAA

Pidämme huolen työntekijöistämme.

KESKITTYMME TURVALLISUUTEEN, TASAPUOLISUUTEEN JA MONIPUOLISUUTEEN ASETTAMALLA SELKEÄT TAVOITTEET:

• Nolla estettävissä olevaa tapaturmaa työpaikallamme
• Vuoteen 2024 mennessä 40 % Selectan kaikista tehtävistä ja 40 % ensimmäisen tason johtotehtävistä on naisia

Käytös- ja eettiset ohjeet

Olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaa rehellisesti ja oikeudenmukaisesti noudattaen lakia ja Selecta-periaatteitamme. Tämä sitoumus on hahmoteltu Selecta Code of Conductissa, joka kehitettiin vuonna 2021. Lisäksi vuonna 2021 suunniteltu SpeakUp-ohjelma, joka käynnistettiin uudelleen vuonna 2022, kuvastaa sitoutumistamme toimia eettisesti ja luoda vahvempi luottamuksen ja avoimuuden kulttuuri. olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaa rehellisesti ja oikeudenmukaisesti noudattaen lakia ja Selecta-periaatteitamme. Tämä sitoumus on kuvattu vuonna 2021 kehitetyissä Selectan toimintaohjeissa. Lisäksi vuonna 2021 suunniteltu SpeakUp-ohjelma, joka käynnistettiin uudelleen vuonna 2022, kuvastaa sitoutumistamme toimia eettisesti ja luoda vahvempaa luottamuksen ja avoimuuden kulttuuria.< /p>

KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN

Vuonna 2021 otimme käyttöön pakollisen tarpeisiin perustuvan ratkaisukoulutuksen’ kaupalliset ja ratkaisutiimit kaikilla Selectan markkinoilla. Esimerkiksi suoritimme 1 296 tuntia NBS-koulutusta Selecta Italiassa yksin. Tarvepohjaiset ratkaisut alkavat asiakkaistamme tarpeet kaiken toimintamme ytimessä.

MONIMUOTOISUUS JA OSALLISUUS

Asettaaksemme tavoitteet naisten rekrytointiin, säilyttämiseen, etenemiseen ja edustukseen kaikilla Selectan markkinoilla keskityimme pyrkimyksiin kehittää 2021 Gender Baseline Assessment -arviointia. Tulokset osoittivat, että 29 % koko työvoimastamme on naisia. Lisäksi kehitimme Diversity and Inclusion -työryhmän ja tarjoamme tietoisia osallistamiskoulutuksia Diversity & Inkluusio (D&I) -ohjelma.

TERVEYS, TURVALLISUUS JA HYVINVOINTI

Koko ryhmässä pyrimme siihen, että työpaikoilla ei tapahdu ehkäistävissä olevia tapaturmia. Ihmisemme ovat tien päällä joka päivä ja haluamme kaikkien palaavan turvallisesti kotiin. Turvallinen koti -ohjelmamme – kolmivuotinen aloite tarjoaa kuljettajille verkossa järjestettävällä liikenneturvallisuus- ja tietoisuuskoulutuksella. Lisäksi tuemme työtovereiden terveyttä ja hyvinvointia maan sisäisillä aloitteilla, joihin kuuluvat tapaamiset, ulkopuoliset tiiminrakennusaktiviteetit ja palkalliset vapaaehtoistyöpäivät.

YHTEISÖALOITTEET

Tuemme aktiivisesti yhteisöjä niissä maissa, joissa toimimme. Teemme tämän yhteisöprojekteilla ja -aloitteilla, jotka vaihtelevat hyväntekeväisyysprojekteista sosiaaliseen osallisuuteen tähtääviin ohjelmiin. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa teimme yhteistyötä Foodbankin kanssa. Dens — voittoa tavoittelematon järjestö, joka toimii Dacorumin asunnottomuuden, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen kohtaamien ihmisten ensimmäisenä satamana.

LATAA VIIMEISIN VASTUULLISUUSRAPORTTIMME