Kestävä kehitys toimitusketjussamme

Olemme sitoutuneet hankkimaan tuotteita vastuullisesti ja vaikuttamaan myönteisesti maihin ja yhteisöihin, joista hankimme tuotteita.

KESKITYMME RAKENTAMAAN PITKÄAIKAISIA SUHTEITA MAANVILJELIJÖIHIN JA TAVARANTOIMITTAJIIN:

• 100 % paahtimoltamme peräisin olevasta Pelican Rouge -kahvista on sertifioitu vuoteen 2023 mennessä.
• >2500 viljelijäperhettä tuetaan suoraan Selecta Coffee -rahaston kautta vuoteen 2025 mennessä.
• Kaikki toimittajat noudattavat Selecta Supplier Code of Conductin periaatteita vuoteen 2025 mennessä

LATAA SELECTA-KAHVIFONDIESITE

SELECTA-KAHVIRAHASTO

Selecta Coffee Fund (SCF) edistää kestävän kehityksen aloitteita koko arvoketjussamme keskittyen kahvinviljelijöiden, heidän perheidensä ja yhteisöjen kehittämiseen kahvinviljelyalueilla ympäri maailmaa. Selecta Coffee Fundin vaikutusalueiden kautta pyrimme parantamaan kahvinviljelijöiden toimeentuloa, edistämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja ylläpitämään kukoistavia ekosysteemejä.

VASTUULLINEN KAHVINHANKINTA PELICAN ROUGE -PAAHTIMOLLA

Pelican Rouge Coffee Roasters paahtaa vuosittain noin 15 000 tonnia kahvia. Vuonna 2022 Pelican Rougen paahtamasta kahvista 53 % oli Reilun kaupan ja UTZ/Sademetsäallianssin kestävyysjärjestelmien sertifioimia. Vuonna 2023 tavoitteenamme on nostaa sertifioidun kahvin osuus Pelican Rouge -brändikahvista 100 prosenttiin.

SELECTA-TOIMITTAJIEN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

Toimittajien käytännesäännöissä kerrotaan yksityiskohtaisesti, mitä toimittajat voivat odottaa Selectalta ja mitä me odotamme liikekumppaneiltamme. Varmistaaksemme vastuulliset hankinnat koko toimitusketjussamme edellytämme, että kaikki toimittajamme noudattavat tätä säännöstöä, joka on linjassa YK:n Global Compactin (UNGC) 10 periaatteen ja ihmisoikeusjulistuksen sekä korruption vastaisten lakien kanssa.

LATAA TOIMITTAJIEN KÄYTÄNNESÄÄNTÖMME