JURIDISK INFORMASJON

JURIDISK ERKLÆRING

Ved å gå inn på Selectas internettsider, erklærer du at du aksepterer disse vilkårene og betingelsene som angitt nedenfor og som blir endret fra tid til annen.

Versjon: 15. des. 2021


1. INGEN GARANTI OG INTET ANSVAR

Selv om Selecta gjør store anstrengelser for å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon, gir vi ingen representasjoner eller garantier, uttrykte eller underforståtte, med hensyn til nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen som er gitt på denne nettsiden og fraskriver oss ethvert ansvar for bruken av dette nettstedet eller et hvilket som helst nettsted knyttet til det. Selecta kan endre denne nettsiden når som helst uten varsel, men påtar seg ikke noe ansvar for å oppdatere den.

Alle brukere samtykker eksplisitt i at all tilgang og bruk av denne nettsiden og på alle nettsider lenket til fra denne nettsiden og innholdet derav er helt på egen risiko. Verken Selecta eller noen annen part som er involvert i å opprette, produsere eller levere denne nettsiden eller på noen nettsider lenket til fra denne nettsiden skal på noen måte være ansvarlig for noen direkte, tilfeldige, følgeskader, indirekte eller straffbare skader som oppstår som følge av tilgangen, bruk eller manglende evne til å bruke denne nettsiden eller en hvilken som helst nettside lenket til fra denne nettsiden, eller eventuelle feil eller utelatelser i innholdet på samme.


2. INGEN TILBUD OG INGEN FORHANDLINGER

Informasjonen gitt på denne nettsiden utgjør ikke et tilbud om eller oppfordring om kjøp eller avhending av, handel med eller noen transaksjon i Selecta-papirer. Investorer må ikke stole på denne informasjonen for investeringsbeslutninger. For enhver Selecta e-butikk aksepteres de respektive generelle vilkårene og betingelsene ved å bruke den respektive Selecta e-butikken.


3. FREMTIDSRETTET INFORMASJON

Denne siden kan inneholde fremtidsrettet informasjon. Slik informasjon er underlagt en rekke betydelige usikkerhetsmomenter, inkludert for eksempel forretningsmessige, økonomiske, regulatoriske, miljømessige og finansielle faktorer, og derfor kan faktiske resultater avvike betydelig fra de som er presentert.


4. LENKER

Lenker til tredjepartssider er kun gitt for enkelhets skyld. Vi uttrykker ingen mening om innholdet på noen tredjepartssider og fraskriver oss uttrykkelig ethvert ansvar for all tredjepartsinformasjon og bruken av den.


5. VAREMERKER OG OPPHAVSRETTIGHETER

Beskyttelsen av nettsidene og av deres innhold ved opphavsrett eller andre lover er forbeholdt. Selecta og andre varemerker, logoer, tjenestemerker og forretningsnavn for Selecta Group som vises på nettsidene, kan være underlagt juridisk beskyttelse.
Enhver uautorisert bruk av innhold eller informasjon lagt ut på nettsidene og enhver uautorisert reproduksjon, videresending eller annen bruk av noen del av nettsidene kan krenke Selectas eller tredjeparters opphavsrett, varemerker, personvern, reklame eller andre rettigheter.

Forespørsler om tillatelser til kopiering kan rettes til info@selecta.com.


6. PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER

For mer informasjon om vår personvernerklæring, klikk her

For Mer informasjon om bruken av informasjonskapsler, klikk her

Barn og unge under 18 år anbefales å få tillatelse fra en forelder eller foresatt før de sender inn personlig identifiserbare data til Selecta-nettsteder.

All kommunikasjon eller materiale du overfører til nettstedet via elektronisk post eller på annen måte, inkludert data, spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende, er, og vil bli behandlet som, ikke-konfidensielt og ikke-proprietær, og du godtar at Selecta kan bruke slik kommunikasjon eller materiale til sine formål.
Selecta leier ikke ut, selger eller deler opplysninger med tredjeparter. Selecta begrenser tilgang til opplysninger til ansatte og tjenesteleverandører som med rimelighet trenger å ha tilgang til opplysningene. Selecta opprettholder fysiske, elektroniske og prosedyremessige sikkerhetstiltak for å holde opplysningene sikre og krever lignende sikkerhetstiltak fra sine tjenesteleverandører.

Dersom du har spørsmål knyttet til opplysningene dine, ikke nøl med å kontakte HQ.Dataprivacy@Selecta.com.