Anskaffelse og produksjon av ansvarlige produkter.

Vi er forpliktet til ansvarlig innkjøp av råvarer og produkter, og samtidig ha en positiv innvirkning på de landene og samfunnene vi handler fra.

VI FOKUSERER PÅ Å BYGGE LANGSIKTIGE RELASJONER TIL KAFFEBØNDER OG LEVERANDØRER

• 100% av all Pelican Rouge-kaffe fra vårt brenneri er sertifisert innen utgangen av 2023.
• >2500 kaffebønder og deres familier støttes direkte gjennom Selecta Coffee fund innen 2025
• Alle leverandører må signere våre etiske retningslinjer (Selecta Supplier Code of Conduct) innen 2025.

LAST NED SELECTA COFFEE FUND-BROSJYREN

SELECTA COFFEE FUND

Selecta Coffee Fund (SCF) bidrar til bærekraftige initiativer i hele verdikjeden vår, med fokus på utvikling av kaffeprodusenter, deres familier og samfunnene rundt. Gjennom Selecta Coffee Fund jobber vi for å forbedre deres levekår, fremme sosial likhet og bevare gode økosystemer.

ANSVARLIGE INNKJØP HOS PELICAN ROUGE COFFEE ROASTER

Pelican Rouge Coffee Roasters brenner ca 15 000 tonn kaffe hvert år. I 2022 var 53 % av all kaffen fra Pelican Rouge sertifisert gjennom Fairtrade eller UTZ/Rainforest Alliance. I løpet av 2023 er 100 % av all Pelican Rouge-kaffe sertifisert.

SELECTAS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

I Selectas etiske retningslinjer for leverandører (Selecta Code of Conduct) har vi spesifisert hva som forventes av våre partnere. For å sikrestille ansvarlige innkjøp gjennom hele verdikjeden, krever vi vi at alle våre leverandører jobber i henhold til denne avtalen, som igjen er i henhold til UN Global Compact (FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv), FNs menneskerettighetserklæring i tillegg til antikorrupsjonslover.

LAST NED RAPPORTENE VÅRE OM BÆREKRAFT