Selecta Coffee Fund

SELECT~1.JPG
SELECT~1.JPG

SELECTA COFFEE FUND-BROSJYRE

Dette er de fire fokusområdene for Selecta Coffee Fund:

Velstand for kaffebøndene

Vi sikrer at kaffeproduksjon bidrar til bedre arbeidsvilkår, inntekt, avling og profitt for kaffebønder. Dette gjør vi gjennom klimatilpassede produksjonsmetoder, forbedrede driftsmetoder og divsersifiseringsstrategier.

Sosial likeverd

Vi fokuserer på å sikrestille menneskerettighetene i områdene vi handler fra. Dette inkluderer å bygge grunnlag for likestilling mellom kjønnene, å styrke kvinnene i tillegg til å forhindre barnearbeid på kaffeplantasjene.

Beskytte økosystemene

Selecta Coffee Fund støtter regenerative landbruksmetoder for å gjenoppbydde, beskytte og opprettholde naturlige kilder som vann, jord og biologisk mangfold. Dette er avgjørende for å bevare sunne kaffetrær, avlinger og høy kaffekvalitet på lang sikt.

CO2-reduksjon & klimatilpasninger

Våre programmer hos kaffeprodusentene fokuserer på tilpasninger til klimaendringer gjennom CO2-reduksjon. Vi tilpasser programmene til COP26-avtalen om avskoging og bruker denne for å identifisere område for kaffe representerer en risiko eller mulighet for å oppnå bærekraftsmålene.