Å SKAPE EN ATTRAKTIV ARBEIDSPLASS.

Vi er forpliktet til å tilby langsiktige karrieremuligheter, ved hjelp av opplærings- og utviklingsprogrammer med de aller høyeste etiske standarder, mangfold, likhet og inkludering.

VI FOKUSERER PÅ SIKKERHET, LIKHET, MANGFOLD OG INKLUDERING VED Å SETTE KLARE MÅL:

• Null ulykker som kunne vært forhindret
• 40% av alle stillinger og 40 % av alle lederstillinger skal være besatt av kvinner innen 2024.

SPEAKUP PROGRAM & CODE OF CONDUCT

Vi er forpliktet til å drive vår forretning med integritet og rettferdighet, med respekt for lover og regler, samt i henhold til våre egne prinsipper. Disse forpliktelsene inngår i Selecta Code of Conduct, som ble utviklet I 2021. Vårt SpeakUp-program (utviklet i 2021 og relansert i 2022) reflekterer våre forpliktelser til å operere etisk og for å skape en sterkere kultur for tillitt og transparens. Vi er forpliktet til å drive vår forretning med integritet og rettferdighet, med respekt for lover og regler, samt i henhold til våre egne prinsipper. Disse forpliktelsene inngår i Selecta Code of Conduct, som ble utviklet I 2021. Vårt SpeakUp-program (utviklet i 2021 og relansert i 2022) reflekterer våre forpliktelser til å operere etisk og for å skape en sterkere kultur for tillitt og transparens.

OPPLÆRING OG UTVIKLING

I 2021 lanserte vi det obligatoriske opplæringsprogrammet Needs Based Solutions Training for alle som jobber med løsningssalg i Selecta. For eksempel fullførte vi 1.296 timer med opplæring i dette, kun i Italia. Needs Based Soutions starter med våre kunder og deres behov er i fokus for alt vi gjør.

MANGFOLD OG INKLUDERING

For å etablere mål når det gjelder ansettelse, videreutvikling og andelen kvinner i hele Selecta, gjennomførte vi i 2021 en Gender Baseline Assessment. Resultatet viser at kun 29 % av våre ansatte er kvinner. Vi har også utviklet et mangfolds- og inkluderingsteam og tilbyr opplæring innen mangfold og inkludering.

HELSE, SIKKERHET OG VELVÆRE

Gjennom hele Selecta jobber vi aktivt mot null ulykker som kunne vært forhindret på arbeidsplassen. Vi har ansatte ute på veiene hver dag og ønsker at alle skal komme trygt hjem. Vårt Safe Home-program er et treårig initiativ som gir alle sjåførene opplæring i sikker kjøring og skaper bevissthet. I tillegg støtter vi helse og velvære for våre ansatte gjennom lokale initiativr med sosiale aktiviteter og teambuliding samt betalte dager for frivillig arbeid.

LOKALE INITIATIVER

Vi støtter samfunnene vi jobber i. Vi gjør dette ved lokale programmer som fokuserer på sosial inkludering. For eksempel har vi inngått partnerskap med Foodbank of Dens i Storbrittania - en frivillig organisasjon som jobber med hjemløse, fattige og utestengte mennesker i Dacorum.

LAST NED VÅR SISTE BÆREKRAFTSRAPPORT