RESPEKT FOR MILJØET

Vi har som målsetting å redusere vårt CO2-utslipp i hele verdikjeden, fra bønne til kopp.

VI FOKUSERER PÅ REDUKSJON AV CO2-UTSLIPP:

• Netto null CO2-utslipp, delmål 1&2 innen 2030
• Netto null CO2-utslipp, delmål 3 innen 2040
• 30% avfallsreduksjon innen 2030


ELEKTRIFISERING AV BILPARKEN

Vår bilpark består av 4700 biler, som i hovedsak blir benyttet til drift (85 %). Takket være vår grønne bilpolitikk, som vi inførte I 2021, går Selectas bilpark over til fullt elektrisk eller hybrid. I 2022 lanserte vi to fyrtårnprosjekter for fullstendig overgang og i dag er 75 % avbilparken i Oslo og 100 % av bilparken i Amsterdam elektrisk. Vi utvider denne innsatsen på tvers av alle markedene våre de nærmeste årene.

 

RUTEOPTIMALISERING OG TELEMETRI

Vi har ansvar for 410 000 salgssteder i Europa, hvorav ca. 115 000 maskiner dekkes av telemetriprogrammet vårt. Takket være telemetri kan vi overvåke beholdning og maskinens tilstand på avstand, og dermed planlegge besøk på en måte som gjør at vi minimerer reiseveien. Vi har umiddelbar kunnskap om når maskinen må fylles opp, og med hvilke produkter.

TELEMATIKK

Vi bruker telemetri for å få innsikt i våre bilers yteevne. Data om kjøreatferd, drivstofforbruk og kilometerstand samles inn. Telematikk er implementert for å forbedre sjåførenes sikkerhet og redusere antall ulykker, men også for å forbedre bærekraften i vår bilpark ved å redusere CO2-utslipp gjennom optimerte kjøremønstre.

FORNYBAR ENERGI

For å redusere vårt CO2-avtrykk, har vi gått over til grønn elektrisitet i våre egeneide bygninger. I dag kommer 56 % av all energien vi forbruker fra fornybare kilder. Vi har 2487 solcellepaneler med kapasitet på 1151 kWh på taket til Pelican Rouge Coffee Roasters i Dordrecht i Nederland. På våre kontore installerer vi energieffektiv belysning og oppvarming i tillegg til ladestasjoner for våre el-biler.

LAST NED VÅR SISTE BÆREKRAFTSRAPPORT