SUNNE OG BÆREKRAFTIGE PRODUKTER

vi tilbyr et bredt utvalg sertifisert kaffe og andre produkter, og øker vårt utvalg av sunnere og diettspesifikke alternativer.

VI FOKUSERER PÅ SIRKULARITET, REDUKSJON AV MATAVFALL, OG SUNNE ALTERNATIVER:

• 100% resirkulerbar forpakning av Pelican Rouge kaffe innen 2025
• 50% resirkulerbar forpakning på alle produkter innen 2030.
• Redusere matavfall til maksimalt 5 % av salget innen 2025.
• 60% av all fersk mat og 30 % av all snacks skal ha NutriScore A/B innen 2025.

BEVISSTE VALG

Foodies, en fleksibel og innovativ løsning som redefinerer mat på arbeidsplassen og andre steder, har startet implementeringen av NutriScore på våre produkter. I 2022, hadde i gjennomstnitt 30% av produktene i Foodies-løsningene NutriScore A og 22 % NutriScore B. Vi har forpliktet oss til å gjøre det enkelt for forbrukerne å se hvilke produkter i vårt sortiment som er sunnere enn andre.

PLANTEBASERTE ALTERNATIVER

Vi lanserte plantebaserte toppingalternativer i 2021. En plantebasert diett har en signifikant positiv innvirkning på helse og på miljøet grunnet klimagassutslipp fra tradisjonelle, melkebaserte produkter.

MATSVINN

Vi forbedrer stadig våre operasjonelle prosesser for å redusere matsvinn, blant annet ved å justere hvor fyllingsgraden og planogrammene i våre smarte kjøleskap. Vi har også inngått partnerskap med leverandører og jobber med mer rotasjon, sesongvariasjoner og kampanjer. Vi gjennomfører kampanjer for å redusere matsvinn, for eksempel gjennom rabatteter på produkter med kort holdbarhetsdato.

SIRKULARITET OG LØSNINGER FOR KUNER

GJENBRUK AV KOPPER OG RESIRKULERING

I 2022 økte andelen engangskopper i hele Selectagruppen til 86 %, sammenlignet med 75 % I 2021. Vi testet en sirkulær løsning gjennom 'Cup it Simple'-konseptet for å samle inn ca 477 500 kopper gjennom planlagte besøk fra vår driftsavdeling, og sendte disse videre så de kunne videreforedles som toalettpapir. Vi utvider fortløpende våre resirkuleringsinitiativer gjennom alle Selecta-landene våre.

OPPSIRKULERING AV KAFFEGRUT

I 2021 lanserte vi en pilot med Circular Design for å produsere kaffebrett og avfallsbøtter laget av kaffegrut og resirkulerte korker fra plastflasker. Resultatet var 1000 kaffebrett og 253 avfallsbøtter. Kaffegruten til denne piloten hentet vi inn på våre faste, planlagte kundebesøk. Vi planlegger å fortsette med lokale initiativer for å oppsirkulere (å bruke et materiale eller en gjenstand på nytt, men til et annet formål eller på en annen måte enn den opprinnelige) kaffegrut i flere Selectaland.

FORLENGET LEVETID FOR VENDINGMASKINER

I gjennomsnitt har en vendingmaskin en levetid på 7-10 år. Hos Selecta utvider vi denne levetiden til inntil 20 år gjennom jevnlig vedlikehold og renovering.Antall renoverte maskiner øker generelt. I Sveits, for eksempel, utgjør nå renoverte maskiner 51 % av alle som er utplassert - opp fra 33 % i 2019.

LAST NED VÅR SISTE BÆREKRAFTSRAPPORT