Male working on the laptop.jpg
Male working on the laptop.jpg

Aktivitetsbaserade kontor har ökat

Läsningstid: 5 min
av Cecily Batten - Global Marketing Leader
Framtidens arbetsplats innehåller en stor dos av flexibilitet för medarbetarna så att de får möjlighet att arbeta från den plats där det är mest produktivt. Enligt en Bitkom-studie rapporterade mer än 60 procent av de tillfrågade att deras företag har fortsatt att stödja dem i att arbeta hemifrån, åtminstone en del av tiden.

För ytterligare 20 procent förväntas detta vara fallet under åtminstone de kommande tre åren. Ytterligare undersökningar har också gett stöd för dessa resultat. Enligt en annan undersökning föredrar de flesta respondenter en flexibel modell när det gäller arbetsmönster. I framtiden skulle anställda inom den privata sektorn föredra att arbeta två dagar i veckan på kontoret - och därmed majoriteten på hemmakontoret eller andra möjliga platser.

För de dagar man arbetar från kontoret, finns olika modeller för själva arbetsplatsen där medarbetarna antingen har fasta skrivbord, eller en aktivitetsbaserad arbetsplats. Vilken har ni? Och vad tjänar man egentligen på att byta arbetsplats på kontoret?

4 fördelar med en aktivitetsbaserad arbetsplats

Ökad produktivite

Studier har visat att produktiviteten, effektiviteten såväl som kreativiteten hos medarbetarna ökar när man implementerat en aktivitetsbaserad arbetsplats. Dvs att man inte har fasta arbetsplatser på kontoret, utan kan välja plats på kontoret som passar för den uppgift man ska ta sig an.

46 % av arbetstagarna ansåg att de var mer produktiva på kontoret när de fick möjlighet att välja plats efter den arbetsuppgift de skulle ta sig an, jämfört med att arbeta vid sitt eget skrivbord.

Uppmaning till nästa generation

När nästa generation börjar arbeta är aktivitetsbaserade arbetsplatser ett idealiskt sätt att skapa en tilltalande miljö. Ni kommer att se förbättringar inte bara när det gäller rekrytering utan även när det gäller att behålla talanger.

I vår tidigare blogg förklarade vi vad generation Z letar efter hos en arbetsgivare, och en av dem som utmärkte sig var flexibelt arbete. Aktivitetsbaserade arbetsplatser på kontoret skulle göra det möjligt för de anställda att boka det skrivbord de behöver vid en tidpunkt som passar dem.

Kommunikation och samarbete mellan grupper

Genom att blanda upp arbetsområdena kan dina anställda interagera med andra team som de kanske inte hade haft möjlighet att göra tidigare.

Du skapar en miljö med öppen kommunikation och ser till att det finns en förståelse för företaget i stort och den påverkan som alla har.

Lägre kostnad

Eftersom fler människor arbetar hemma är stora kommersiella kontor notoriskt dyra.

Global Workplace Analytics fann att skrivborden på kontor är tomma nästan 60 % av tiden. Flexibla skrivbord på kontoret gör det möjligt att hyra ett mindre utrymme som de anställda kan använda när de behöver det, vilket i slutändan minskar de totala fastighetsutgifterna.

Tips för att få er aktivitetsbaserade arbetsplats att fungera

Det aktivitetsbaserade kontoret är en slags uppgradering av det öppna kontorslandskapet. Så hur gör man då för att få till en bra struktur där alla olika behov finns representerade och att alla får plats på kontoret.

Börja med att se över beläggningen ni har på ert kontor, dvs hur många är på plats vid olika tillfällen under en arbetsvecka).

Vilka arbetsuppgifter har olika typer av platsbehov? Inkludera gärna representanter från olika delar av organisationen, så allas behov blir tillfredsställda.  

Ni bör skapa plats som uppmuntrar till samarbeten och kreativitet, men glöm för all del inte bort ljudmiljön. Vissa uppgifter kräver en högre koncentration och då kan det behövas s.k. tysta utrymmen.

För att få till en bra arbetsmiljö behövs även utrymmen för avkoppling och social interaktion. Oavsett hur litet eller stort kontor ni har är denna del viktig.

I punktform

  • Beläggning på kontoret (antal personer som är på plats under en arbetsvecka)
  • Analysera vilka arbetsuppgifter det är som kommer att utföras
  • Vilken typ av miljö och hur mycket plats kräver de olika arbetsuppgifterna
  • Tag hänsyn till ljudmiljön
  • Se till att skapa plats för samarbeten och kreativitet
  • Skapa plats för arbetsuppgifter som kräver hög koncentration s.k tysta utrymmen
  • Skapa plats för att underlätta för avkoppling och social interaktion

Flexibla lösningar finns i alla former och storlekar, särskilt när det gäller anpassningsbara livsmedel och drycker. Traditionell catering skulle vara mycket svårt i den här aktivitetsbaserade miljön, men det finns många alternativ som passar in för era behov.

En Foodies MicroMarket är en skräddarsydd lösning för självservering av mat och dryck som är tillgänglig för personalen dygnet runt. Du har en mängd olika förfriskningar till hands, oavsett tid eller hur många personer som befinner sig på kontoret.