group-friends-phones.jpg
group-friends-phones.jpg

Vad letar Generation Z efter hos en arbetsgivare?

Läsningstid: 4 min
av Cecily Batten - Global Marketing Leader
Nya studier uppskattar att 27 procent av den globala arbetskraften år 2025 kommer att utgöras av generation Z. Det är den generation som är född mellan 1996 och 2012.

Så vad letar egentligen generation Z efter hos en arbetsgivare? Och hur kan ni som företag locka till er dem?

Självklart har alla människor individuella förutsättningar och behov, men utifrån undersökningar har vi lyckats samla en övergripande bild av vad Generation Z kommer att leta efter när de söker jobb.

Vad är det dem värdesätter?

Det som utmärker den här generationen är hur mycket de bryr sig. I likhet med Millennials har generation Z visat att de brinner för sociala frågor och full jämställdhet.

Med tanke på att deras uppväxt har påverkats av sociala medier, är det inte förvånande att hur engagerade den här generation är i samhället. De bryr sig om planeten och människorna på den.

De har vuxit upp med tekniken som varit en naturlig del i alla aspekter av livet, både arbetslivet och privatlivet, och de vet precis hur de ska ta till sig den. Tekniken har gjort det möjligt för alla att dela åsikter, värderingar och tankar i en större skala än vad som tidigare var möjligt.

Hur uppfyller du deras förväntningar på arbetsplatsen?

Generation Z värdesätter ett bra och balanserat arbetsliv och privatliv.

En tredjedel av generation Z menar att de är den mest hårt arbetande generationen. De säger dock att det är när de är motiverade att göra det. För det krävs stor flexibilitet och konkurrenskraftiga förmåner.

Det är viktigt att förstå vikten av en balans mellan arbete och privatliv, särskilt efter pandemin 2020. Saker som betald ledighet, aktiviteter och dagar för psykisk hälsa är än mer viktiga för generation Z.

När du vill locka till dig Gen Z:ers måste du tänka på vad som uppmuntrar till en hälsosam livsstil, välbefinnande och att gå längre än de traditionella förmånerna.

Att erbjuda mat och dryck på arbetsplatsen är en viktig aspekt av att främja en hälsosam arbetsplats. En undersökning visade att 72 % av Gen Z anser att hälsosamma matvanor är en viktig aspekt av deras fysiska och psykiska hälsa.

Att erbjuda ett bredare utbud av mat på arbetsplatsen är något man inte får glömma bort, för att se till att du främjar ett hälsosamt liv i alla delar av arbetet.

Transparens, mångfald och öppenhet

Den här generationen kräver förändring i alla aspekter av livet. En BBC-undersökning i Storbritannien visade att Gen Z:ers var mycket mer oroade över fördomar mot HBTQ+-personer, jämställdhet mellan könen och rasism än äldre generationer.

De arbetar ständigt för att skapa mer lika möjligheter, och det gäller även på arbetsplatsen. Genom att välja att vara en inkluderande och mångsidig arbetsplats säkerställer du att du gör allt du kan för att främja jämlikhet.

Den nya arbetskraften vill ha öppenhet och förtroende från sina ledare. De vill förstå företagets mål i stort, vad de arbetar för och vilken inverkan det har. Detta förtroende gör det också möjligt för dem att tala fritt och diskutera tankar och åsikter med den högre gruppen. De vill känna sig hörda.

Om du erbjuder en arbetsplats där dina anställda ständigt kan utvecklas kommer du att göra stora framsteg när det gäller att skapa långsiktig lojalitet och förtroende.

Utvecklingsmöjligheter

I en undersökning från LinkedIn konstaterades att 76 % av de tillfrågade ville ha möjlighet att lära sig och öva på nya färdigheter i en arbetsroll.

Att växa upp i den digitala världen innebär att möjligheten att lära sig har funnits på deras tröskel från första dagen. Det räcker med att gå in på nätet för att mötas av en värld av utbildnings- och inlärningsprogram.

Om du tar till dig denna vilja att förbättra dig och erbjuder utveckling i din roll, kan du rekrytera och behålla denna generation och skapa en kompetent och motiverad arbetskraft.

Vi är glada att kunna meddela att vi startar vårt forskarutbildningsprogram igen 2022, och den här gången är det internationellt! Vi vill omfamna denna nya generation som kommer in på arbetsplatsen, med resmöjligheter, konkurrenskraftiga förmåner och möjligheter att växa.