TREVI.jpg
TREVI.jpg

Trevi

För platser med begränsat utrymme finns Trevi, som är ansluten direkt till diskbänken och ger förfriskning med en knapptryckning.

  • Ergonomisk, modern design
  • Kran inkl. kylenhet
  • Stort uttagsområde
  • Vatten
  • Vattenmaskiner
  • Inomhus
  • Vanligt vatten
  • Kolsyrat vatten
  • Kallt vatten
ÖVERSIKT

Du lägger till en värdefull tjänst i köket eller pausområdet utan att förlora utrymme. För Trevi använder du helt enkelt den redan befintliga bordsmöbeln eller diskbänken inkl. underlag/bord.

VIKTIGA FUNKTIONER

Kylt kolsyrat vatten
Kylt stilla vatten
Inte kylt stilla vatten

HÖJDPUNKTER

Tyst drift
Användarvänlig
Filtersystem bestående av Brita-filter

HöjdHeight
390 mm
Bredd
230 mm
Djup
360 mm