group-friends-phones.jpg
group-friends-phones.jpg

Hvad leder generation Z efter hos en arbejdsgiver?

Læsningstid: 4 min
ved Cecily Batten - Global Marketing Leader
Nylige undersøgelser anslår, at 27 % af den globale arbejdsstyrke i 2025 vil udgøres af generation Z. Gen-Z er den generation af mennesker, der er født mellem 1996 og 2012. Når de nærmer sig midten af tyverne, er de fleste i denne gruppe ved at begynde deres indtræden på den professionelle arbejdsplads.

Men hvad leder de efter hos en arbejdsgiver, og hvordan kan du appellere til dem?

Selvfølgelig har alle individuelle behov, og ikke alle mennesker i en generation vil være i samme situation. Vi vil beskrive   de overordnede punkter, som den nye bølge af medarbejdere overvejer, når de søger job (i gennemsnit).

Hvad sætter Gen Z pris på?

Det største kendetegn ved denne generation er, hvor meget de involverer sig. Lige som Millenials  har Generation Z vist, at de brænder for sociale spørgsmål og ligestilling.

På grund af de sociale mediers indflydelse under deres opvækst,  er det ikke overraskende, at folk fra denne generation er meget engagerede i samfundet. De bekymrer sig om planeten og de mennesker, der lever på den.

De er vokset op med teknologi og ved præcis, hvordan de skal tage den til sig. Teknologien har været en del af alle aspekter af livet, både i arbejdslivet og privatlivet. Den har gjort det muligt for alle at dele meninger, værdier og tanker på en stor skala.

Hvordan opfylder du deres forventninger på arbejdspladsen?

Generation Z har helt sikkert været en drivkraft for forandringerne, og det skaber et bedre og mere afbalanceret arbejdsliv.

Fleksibilitet og fordele

En tredjedel af generation Z har hævdet, at de er den mest hårdtarbejdende generation. De siger dog, at det er, når de er motiveret, med ting som fleksibilitet og konkurrencedygtige fordele.

Det er afgørende at forstå vigtigheden af work/life balance, især efter pandemien i 2020. Goder som betalt fritid, aktiviteter og dage til mental sundhed er afgørende for Generation Z.

Når du skal tiltrække Z-generationen, skal du overveje, hvad der tilskynder til en sund livsstil, velvære og strækker sig  længere end  de traditionelle fordele.

Tilbud om mad og drikke på arbejdspladsen, er et vigtigt aspekt til at fremme en sund arbejdsplads. En undersøgelse viste, at 72 % af Generation Z ser sund mad som et afgørende aspekt af deres fysiske og mentale sundhed.

Det er nødvendigt  at tilbyde et større udvalg af madvarer på arbejdspladsen, så du sikrer, at du fremmer en sund livsstil i alle aspekter af arbejdet.

Gennemsigtighed, mangfoldighed og åbenhed

Denne generation presser på for at få forandringer i  deres liv. En BBC-undersøgelse i Storbritannien viste, at Gen-Z var langt mere bekymrede over fordomme over for LGBTQ+-personer, ligestilling mellem kønnene og racisme end ældre generationer.

De presser konstant på for at opnå flere lige muligheder, og det gælder også deres arbejdsplads. Ved at træffe valg om at være en rummelig og mangfoldig arbejdsplads sikrer du, at du gør alt, hvad du kan, for at fremme ligestilling. 

Den nye arbejdsstyrke ønsker gennemsigtighed og tillid fra deres ledere. De ønsker at forstå virksomhedens overordnede mål, hvad de arbejder hen imod, og hvilken effekt det har. Denne tillid giver dem også mulighed for at tale frit og drøfte tanker og meninger med det overordnede team. De ønsker at føle sig hørt.

Hvis du tilbyder en arbejdsplads, hvor dine medarbejdere løbende kan udvikle sig, vil du gøre store fremskridt med hensyn til at skabe langsigtet loyalitet og tillid.

Udviklingsmuligheder

En LinkedIn-undersøgelse viste, at 76 % af de adspurgte ønskede mulighed for at lære  nye færdigheder i en jobfunktion.

At vokse op i den digitale verden betyder, at muligheden for at lære har været lige ved hånden fra dag ét. Ved blot at gå på nettet bliver man mødt af en verden af uddannelses- og læringsprogrammer.

Hvis du  tilbyder løbende udvikling og  i stillingerne, sikrer du, at du både kan rekruttere og fastholde denne generation og skabe en dygtig og motiveret arbejdsstyrke.

Vi er glade for at kunne annoncere, at vi starter vores graduate program igen i 2022, og denne gang er det internationalt! Vi ønsker at favne denne nye generation, der træder ind på arbejdsmarkedet, med rejsemuligheder, konkurrencedygtige fordele og muligheder for at udvikle sig.