Opas huoltoasemien automaattipalveluista

Huoltoaseman kuluttajiin liittyvät näkökohdat

Ennen kuin voit suunnitella tehokkaita ratkaisuja huoltoasemien ruokapalveluihin, on tärkeää ymmärtää, minkälaiset kuluttajat käyttävät huoltoasemia.

Vapaa-ajan matkailijat

Vapaa-ajan kuluttajalla on todennäköisesti enemmän aikaa eikä hänellä ole kiire. Lomamatkailijat voidaan luokitella seuraavasti: 

 • Kulutushalukkuus — Koska vapaa-ajan kuluttajat ovat usein rennompia, tarkoittaa tämä sitä, että he ovat valmiimpia käyttämään enemmän rahaa muihin kuin välttämättömiin tuotteisiin. Tämä lisää huoltoaseman kykyä myydä muita kuin perustuotteita. 
 • Käytettävissä oleva aika — Vapaa-ajan kuluttajilla on usein enemmän aikaa tutkia ateriapalveluvaihtoehtoja. Tästä syystä heillä on enemmän aikaa tutkia mahdollisia ruokailuvaihtoehtoja sen sijaan, että heidän olisi pakko nopeasti ostaa jotain ja palata tien päälle. 

Liikematkailijat

Liikematkustajat ovat jatkuvasti liikkeellä — joten he haluavat, että heidän ateriapalveluratkaisunsa ovat nopeita ja käteviä. Tämän vuoksi työmatkalaisilla on 

 • Ajan puute — Työmatkalaisilla ei yleensä ole paljon vapaa-aikaa selailla ateriapalveluvaihtoehtoja, vaan heidän on usein tehtävä nopeasti ostoksensa ja mennä. Jos he tarvitsevat jotain syötävää, he tarvitsevat jotain nopeaa ja helppoa, joten ateriapalveluratkaisujen on oltava valmiita, nopeita ja helposti saatavilla. 
 • Vähentynyt kulutushalukkuus — Liikematkustajat pitävät todennäköisemmin kiinni budjetista – ja haluavat nopeita, kustannustehokkaita ateriapalveluratkaisuja. Tämä tarkoittaa, että he eivät todennäköisesti käytä suuria summia rahaa välipaloihin. 

Logistiikka-alan työntekijät

Logistiikan kuljettajat, — kuten jakeluhenkilöstö tai pitkän matkan rahdinkuljettajat, —  viettävät usein pitkiä aikoja tien päällä, joten myös heidän tarpeensa ovat erilaiset. Tämäntyyppiset kuljettajat todennäköisesti: 

 • Tarvitsevat vaihtelua: Nämä asiakkaat tarvitsevat terveellisen yhdistelmän välipaloja tai aterioita aikataulu huomioiden. Tähän kuuluu laaja valikoima terveellisiä vaihtoehtoja sekä lämpimiä täysruokavaihtoehtoja tai valikoima välipaloja, jos he tarvitsevat työaikana napattavaa vaihtoehtoa. 

Huoltoaseman sijaintipaikkaa koskevat näkökohdat

Paikanpitäjien on tärkeää miettiä, mitä automaatteja he aikovat käyttää tarjotessaan itsepalveluruokailuratkaisua, sillä ne vaikuttavat siihen, kuinka kauan kuluttajat viettävät aikaa ruokaa ja juomaa valitessaan, ja siihen, kuinka paljon rahaa he käyttävät.

Paikan päällä tarjottavien itsepalveluateriapalvelujen on pystyttävä palvelemaan jatkuvaa ihmisvirtaa — heille on tarjottava erilaisia vaihtoehtoja napin painalluksella nopeasti tai rikkomatta turvallisuusmääräyksiä. Tämän vuoksi seuraavat seikat on otettava huomioon: 

 • Automaatit on asennettava paikkaan, jossa ne eivät estä ihmisiä poistumaan hätätilanteessa. 
 • Ruoan hankkimisen on oltava nopeaa ja kätevää. Tämä tarkoittaa, että niiden on oltava helposti saatavilla, niissä on oltava yksinkertaiset maksuominaisuudet ja niiden on tarjottava erilaisia "grab & go" -vaihtoehtoja. 
 • Toimitilan päälliköiden on päätettävä, mihin eri automaatit sijoitetaan, jotta jalankulkijamäärät saadaan parhaiten hyödynnettyä ja voitot maksimoitua. 

 Tehokkaiden paikan päällä tarjottavien ateriapalveluratkaisujen etuja ovat: 

 • Kuluttajat eivät joudu odottamaan haluamiaan tuotteita — he voivat saada tuotteensa saumattomasti ilman odottelua tai myöhästymistä. 
 • Laaja toiminta-alueen kattavuus lyhentää myös odotusaikoja — jolloin jonot kulkevat nopeammin. 
 • Kun tarjolla on monenlaisia ateriapalveluratkaisuja, saadaan mahdollisesti lisämyyntiä tästä palvelumahdollisuudesta, — joka lisää tulovirtaa toimipisteelle 

 

 

Huoltoasemien terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät näkökohdat

Huoltoasemien on asetettava etusijalle asiakkaiden ja henkilökunnan hyvinvointi. On oltava tietoisia siitä, miten niiden tarjoiluratkaisut on järjestetty ja miten mahdolliset asiakkaat suojataan mahdollisilta vaaroilta.

 • Kuluttajilla on erilaisia ruokavaliovaatimuksia, olipa kyse sitten uskonnollisista tai kulttuurisista mieltymyksistä, vegaanisuudesta tai allergeihin liittyvistä vaihtoehdoista. Huoltoasemien ateriapalveluratkaisujen on tarjottava ruokaa kuluttajille, joilla on erilaiset ruokailutottumukset. Tämä puolestaan voi lisää tuloja ja tyydyttää laajempaa kuluttajakuntaa tarjoamalla kattavia vaihtoehtoja. 
 • Paloturvallisuus on tärkeä asia, joka on otettava huomioon. Tämä on erityisen tärkeää huoltoasemalla, joka käsittelee syttyviä nesteitä. Kulku huoltoasemalle — ja mihin tahansa itsepalveluautomaatille tai ravintola-alueelle – tulee olla avoin ja helppokulkuinen. On elintärkeää, että päälliköt tutkivat pohjapiirroksen ja asentavat vain ratkaisuja, jotka eivät estä poistumisreittejä tulipalon sattuessa. 
 • On myös tärkeää asentaa kaikki automaatit kiinnittäen huomiota roikkuvien kaapelien tai ulkoneviin kulmiin. Näin vältetään liukastumiseen, kompastumiseen ja vaaroihin liittyvät riskit ja mahdolliset loukkaantumiset. 
 • On myös tärkeää varoittaa asiakkaita riittävästi riskeistä opasteilla. Tämä sisältää mahdolliset kemialliset palovammat, syttyvät materiaalit tai allergeeniriskit. 

Huoltoaseman vastuullisuuden näkökohdat

Vastuullisuus on kasvava huolenaihe, johon nykyaikaisten ruokapalvelutarjoajien on puututtava. Itsepalveluruokaratkaisun asentamista harkitsevien on arvioitava, kuinka teknologiaa voidaan käyttää päästöjen ja jätteen minimoimiseksi.

Jotkut vastuullisuus näkökohdat, jotka tulisi ottaa huomioon, ovat:

Elintarvikkeiden pakkaukset — Pakkauksen, jota käytetään suojaamaan tuotteita automaateissa, on oltava ympäristöystävällisiä ja vastuullisia. Tuotteet tulee hankkia toimittajilta, jotka keskittyvät käytettävien pakkausten määrän minimoimiseen — tai jotka käyttävät vain kierrätettäviä tai biohajoavia materiaaleja — kaatopaikkajätteen vähentämiseksi. 

Teknologian hyödyntäminen — Monissa älyjääkaapeissa on ominaisuuksia, kuten automaatin erilaiset sisäiset lämpötilaominaisuudet, jotka jäähdyttävät tuotteita eri lämpötiloissa säilyvyyden parantamiseksi ja energian säästämiseksi. Joissakin automaateissa on myös energiansäästö- ja tehonvalvontatoimintoja, joiden avulla ne voivat vähentää sähkön kulutusta vähäisen käytön aikana. Nämä ominaisuudet eivät ainoastaan pidennä tuotteiden säilyvyyttä — pitääkseen ne tuoreina pidempään — mutta optimoivat energiankäyttöä pitääksesi kustannukset ja päästöt alhaisina. 

Selecta palvele useita toimialoja ja voimme auttaa räätälöimään sinulle sopivimmat ratkaisut. Lisätietoja tuotevalikoimastamme saat,ota yhteyttä

Usein kysytyt kysymykset

Mitä elintarvikemääräyksiä on otettava huomioon huoltoasemaruo-kailussa?

Huoltoasemaruokailussa on otettava huomioon useita ruokamääräyksiä. Tämä sisältää elintarvikestandardeja koskevat määräykset – Ruokaviraston määrittelemät – jotta vältetään kuluttajien terveyden vaarantaminen. Lisämääräyksiä ovat niiden elintarvikehygieniastandardit, allergeeniohjeet ja yleiset toimipaikan määräykset.

Mitkä ovat elintarvikekäsittelij-öiden lailliset vastuut?

Elintarvikekäsittelijöillä on lakisääteinen vastuu elintarviketurvallisuuden ylläpitämisestä. Tämä sisältää asianmukaisten henkilökohtaisten hygienia- ja elintarvikkeiden käsittelykäytäntöjen harjoittamisen, ristikontaminaation estämisen, asianmukaisten säilytyslämpötilojen varmistamisen ja asiaankuuluvien paikallisten elintarviketerveys- ja -turvallisuusohjeiden noudattamisen.

Itsepalveluruokaratkaisuissa tämä tarkoittaa myös automaattien huoltoa, kaikkien tarkastusten ja testien läpäisemistä sekä elintarvikkeiden oikeissa olosuhteissa säilytyksen ja jakelun varmistamista.

Tämä tarkoittaa tarkistamista:
- Kaasulaitteet
- Hormit
- Putket
- Itsepalvelulaitteet

Näin varmistetaan, että automaatit ovat turvallisia ja aiheuttavat mahdollisimman vähän riskiä kuluttajille tai aiheuttavat elintarvikkeiden pilaantumista.