Ostajan opas vapaa-ajan viettopaikkoihin

Kuluttajien näkökohdat

Vapaa-ajan keskuksissa on erilaisia aktiviteetteja ja palveluita, joten palveluratkaisuissa tulee ottaa huomioon monipuolinen asiakaskunta – joka paikkaan sopiva ratkaisu ei toimi kaikkialla, tarvitaan räätälöintiä.

Nykyaikaiset vapaa-ajan itsepalveluratkaisut suunnataan: 

  • Perhelle  
  • Pariskunnille sekä muille asiakkaille 
  • Toimipisteen henkilökunnalle 
  • Muulle henkilöstölle 

Näiden kuluttajien osalta vapaa-ajankeskuksien on otettava huomioon:

Helppokäyttöisyys— Vapaa-ajan keskuksissa on tyypillisesti paljon tiloja, joissa liikutaan. On mietittävä, mihin itsepalveluratkaisut sijoitetaan siten, että ne parhaiten houkuttelevat potentiaalisia asiakkaita ja tarjoavat heille sopivan tilan ruokailua ajatellen ilman pitkiä odotus- ja läpikulkuaikoja.  

Tuotevalikoima — Vapaa-ajan keskuksia käyttää monenlaiset ihmiset — ja kaikilla on erilaiset tarpeet. Pienemmille lapsille tarjottavien ruokailumahdollisuuksien lisäksi on myös pohdittava, kuinka tarjota monipuolisuutta erilaisiin tarpeisiin — esimerkiksi vegaanisia, gluteenittomia tai allergeenittomia vaihtoehtoja. 

Uskonnolliset ja kulttuuriset vaihtoehdot — Koska vapaa-ajan keskuksissa on kaikille suunniteltuja tiloja, ruokailumahdollisuuksien tulee heijastaa tätä. Kaikki itsepalveluratkaisut tulee varustaa erityyppisten elintarvikkeiden kannalta eri kulttuureihin sopiviksi — esimerkiksi halal-liha- ja kosher-vaihtoehdot — laajentamaan palvelutarjontaa kaikkiin kulttuurisiin ja uskonnollisiin ruokailutottumuksiin. 

Mukavuus — Osa itsepalveluratkaisua on mukavuus — jos tätä ei ole mietitty, se pilaa lopulta tarkoituksen. On oltava varovaisia valittaessa parhaita automaatteja, jotta ne tarjoavat parhaan valikoiman lämpimiä, kylmiä, terveellisiä tai pikaruokavaihtoehtoja käytettävässä tilassa. 

Sijaintipaikkaa koskevat näkökohdat

Päätöksen teon jälkeen uusimpien itsepalveluratkaisujen asentaminen voi säästää rahaa pitkällä aikavälillä ja tehdä asiakkaat onnellisiksi ja tyytyväisiksi. Jos näitä ratkaisuja ei kuitenkaan soviteta tiloihin järkevästi, se voi pikemminkin vahingoittaa paikan mainetta kuin auttaa sitä.

Sijaintipaikka koskevia näkökohtia, joihin vapaa-ajankeskusten on keskityttävä:

Tila — Joihinkin pienempiin vapaa-ajan tiloihin voi olla vaikeaa toteuttaa kattava ateriaratkaisua. On päätettävä, mitkä automaatit parhaiten käyttävät tilaa ja tarjoavat monipuolisuutta ja mukavuutta kuluttajille. 

Saatavuus — Joissakin suuremmissa vapaa-ajan keskuksissa — on useita suurempia tiloja, — joissa pitää palveluntuottaminen kuluttajille ottaa huomioon ensisijaisesti. Estääkseen satojen vierailijoiden kulkemisen pitkiä matkoja, on harkittava, kuinka he voivat joko palvella kuluttajia laajalti koko vapaa-ajankeskuksessa — usean palvelupisteen muodossa — tai luoda isompi itsepalveluruokailutila, joka on mahdollisimman lähellä kaikkia keskuksen nähtävyyksiä. 

Kuluttajien tyytyväisyys — Koska tila määrittää tarjoamiesi itsepalveluruokailuratkaisujen tyypin, valikoiman ja määrän, on pohdittava, miten tila voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla maksimoidakseen niitä käyttävien ruokailijoiden määrän ja tekemällä siitä silti miellyttävä ja mukava kokemus. 

Terveys- ja turvallisuusnäkökohdat

Täydellisen suunnitelman laatimisessa tilaan sopivaksi pitää suunnitelmaa tehdessä ottaa huomioon työterveys- ja turvallisuusmääräykset.

Terveys- ja turvallisuusmääräysten noudattamatta jättäminen ei ainoastaan aiheuta vapaa-ajan keskuksiin ongelmia tarkastuksissa, mutta se voi vaarantaa myös vierailijoita.

Joitakin terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä näkökohtia, jotka kannattaa pitää mielessä:

Tuotteiden säilyvyys ja kierto — Sekä jäähdytetyllä että lämmitetyllä ruoalla on tiukat säännöt niiden säilyvyydestä. Vapaa-ajankeskukset ovat kuluttajaliikenteen keskipiste — joista monet ovat pieniä lapsia — joten elintarviketurvallisuus on tärkeintä. Tuotteita on vaihdettava säännöllisesti ja varastoitava asianmukaisesti ennen kuin ne tulevat myyntiin ristikontaminaation välttämiseksi. 

Asennus — On elintärkeää, että tehdään perusteellinen riskianalyysi kuluttajien turvallisuuden takaamiseksi ennen itsepalveluratkaisun perustamista. Esimerkiksi itsepalveluautomaatit eivät saa tukkia paloteitä, ne pitää olla kiinnitettyinä paikoilleen kaatumisen estämiseksi ja sähköjohdot peitetään tai piilotetaan kompastumisvaaran estämiseksi. 

Varoituskyltit — Kuluttajien on oltava tietoisia vaarallisista koneista ja niiden ympäristöstä. On arvioitava riskit — esimerkiksi palovammat tai kompastumisvaarat — ja ilmoittaa niistä asianmukaisesti. Tämä on erityisen tärkeää vapaa-ajan keskuksissa, joissa liikkuu kaikenikäisiä asiakkaita. 

Viralliset dokumentit— Automaatit tarvitsevat säännöllisiä huoltotarkastuksia saadakseen niille "hyväksymistodistuksen". — eli niitä on turvallista käyttää. Huoltotöiden on oltava ajan tasalla, jotta voidaan osottaa, että automaatit ovat turvallisia käyttää ja että kaikki viat, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa, on korjattu nopeasti. 

Vapaa-ajan tilojen ruokapalvelumääräykset

Asentaessaan itsepalveluruokailuratkaisua vapaa-ajankeskukseen on huolehdittava siitä, että noudatetaan kaikkia sitä koskevia määräyksiä.

Ensinnäkin kaikkien itsepalveluruokailuratkaisujen on noudatettava tiukkoja Ruokaviraston määrittelemiä ohjeita. Tämä tarkoittaa henkilöstön kouluttamista elintarvikkeiden oikeanlaiseen varastointiin, valmistukseen sekä varastojen kiertoon liittyvissä asioissa. 

 

 

 

Toiseksi vaditaan säännöllistä huoltoa: 

  • Kylmälaitteet 
  • Hyllyt ja niiden mekanismit 
  • Tekniikka yleisesti  
  • Maksupäätteet 

Tämä takaa, että koneet ovat turvallisia ja aiheuttavat minimaalisen riskin kuluttajille. 

Vastuullisuus näkökohdat

Kun ympäristön rooli on yhä tärkeämpi yrityspäätösten ohjaamisessa, ruokapalvelujen on seurattava perässä ja pyrittävä tekemään mahdollisimman monta muutosta omalta osaltaan.

On otettava huomioon:

Jätteiden vähentäminen — Riippumatta siitä, ovatko ihmiset paikan päällä ruokailemassa tai ottavatko ostoksensa mukaan, syntyy aina jätettä, jota voidaan suunnittelulla vähentää. On pohdittava, miten automaateissa olevat ruoat pakataan — esimerkiksi käyttämällä kierrätettäviä tai kompostoitavia materiaaleja — sekä päättää, tarjotaanko uudelleenkäytettäviä ruokailuvälineitä vai tarjotaanko vastuullinen vaihtoehto. 

Energiantuotannon vähentäminen — Tehokkaat automaatit, jotka voivat sammua vähäisen käytön aikana ja joilla on korkeampi energiatehokkuusluokitus, voivat auttaa vähentämään päästöjä ja alentamaan kustannuksia pitkällä aikavälillä.