Yritysten ateriapalveluopas

Yritysten kuluttajanäkökohdat

Kun yrityksen sisällä järjestetään toivottavaa ruokapalvelutarjontaa, hyödyntää niitä kaksi pääasiallista asiakastyyppiä:

Henkilökunta

Koska henkilökunta viettää toimistossa suurimman osan ajasta, he ovat ruokapalveluiden keskeinen edunsaaja. Kaikki toimistotyöntekijöistä esimiehiin ja jopa siivoushenkilökuntaan käyttävät ruokapalveluita päivittäin. Yritysten on otettava huomioon henkilöstönsä kannalta seuraavat tekijät, kuten: 

Vaihtoehdot — Terveellinen valikoima välipaloja, jotka tukevat tuottavuutta ja terveyttä, ovat välttämättömiä työntekijöiden virkeystasoon ja tuottavuuteen. 

Hinnoittelu — Koska he työskentelevät rakennuksessa ja ovat lähellä näitä palveluja päivittäin, ruoan on oltava edullista. 

Sijainti — Jos toimistorakennus on erityisen suuri, useat itsepalvelupisteet voivat parantaa ruoan saatavuutta ja poistaa pitkiä kulkemisia ja jonoja. Koska ne ovat itsepalvelua, niitä voidaan käyttää 24/7 — täydellinen vuorokauden ympäri työskenteleville ja pitkiä päiviä tekeville. 

Vieraat

Työntekijöiden lisäksi kaikki vieraat ja vierailijat saattavat haluta käyttää yrityksen ruokapalveluita. Myös kaikki mahdolliset asiakkaat, haastateltavat, työmaakauppiaat tai ulkopuoliset työntekijät tarvitsevat pääsyn ruokapalveluihin vierailunsa aikana. Vieraiden osalta yritysten on otettava huomioon: 

Positiivisen kokemuksen luominen — Miellyttävä kokemus on vieraalle ennen kaikkea tärkeä. Heidän täytyy tuntea olevansa tervetulleiksi ja arvostetuiksi yrityksessä, jossa he vierailevat. 

Käytettävyys — Helppokäyttöisyys on toinen tärkeä asia vieraille — Kaikkien itsepalveluratkaisujen on oltava helppokäyttöisiä viivästysten ja turhautumisen välttämiseksi. 

Helppokäyttöisyys — Myös itsepalveluratkaisujen on oltava helposti löydettävissä, jotta asiakkaat eivät eksy tai hämmentyisi. 

Yrityksen toimipisteteen huomioita

Jokainen toimistotila on erilainen, ja yritysruokailussa on tärkeää ymmärtää työntekijöiden ja vieraiden tarpeet. Alla on keskeisiä seikkoja, jotka tulee pitää mielessä suunniteltaessa yrityksen ruokailua:

Estävätkö automaatit palo-uloskäynnit? — Paloturvallisuusmääräysten rikkomisen lisäksi ne voivat rajoittaa työntekijöiden mahdollisuuksia poistua rakennuksesta tulipalon sattuessa. On suositeltavaa pitää suuret laitteet kaukana palo-uloskäynneistä. 

Kuinka helppo pääsy koneisiin on? — Tämä on erityisen tärkeää suurissa rakennuksissa, joissa on useita kerroksia. Rajoitettu pääsy ruokailuun voi tarkoittaa, että joidenkin työntekijöiden on käveltävä kauemmas saadakseen palvelua. Itsepalveluratkaisut tulee olla saatavilla jokaisessa kerroksessa. Tämä on erityisen tärkeää, jotta voidaan taata myös esteettömyyttä vaativien käyttäjien pääsy itsepalveluautomaateille. Sijoittelu myös vähentää ruuhkia ruokapaikoilla. 

Logististen ongelmakohtien käsittely — Logistiset ongelmat — kuten toimitukset ja lähetysten hallinta — ovat toinen huolenaihe. Kaikki myyntiautomaatit tai itsepalveluratkaisut on täytettävä säännöllisesti, jotta ne vaikuttavat mahdollisimman vähän yrityksen työnkulkuun. Tämä tarkoittaa, että huoltohenkilöstön on kyettävä täyttämään tavarat tavalla, joka ei tuki käytäviä tai aiheuta liikaa melua. 

Terveys- ja turvallisuusnäkökohdat

Elintarvikeasioita käsiteltäessä terveyden ja turvallisuuden tulee olla jokaisen palveluntarjoajan etusijalla. Vaikka ruokamyrkytys on ilmeinen vältettävä komplikaatio, terveyteen ja turvallisuuteen liittyy myös fyysisiä näkökohtia, kuten liikenne ja paloturvallisuus. Alla on terveys- ja turvallisuusnäkökohtia, jotka on otettava huomioon ennen suunnitelman toteuttamista.

Ruoanhallinta — Ristikontaminaatiota tulisi välttää kaikin keinoin, ja on otettava käyttöön tehokas varastojen kiertosuunnitelma, jotta vältetään vanhentuneen varaston myynti. 

Elintarviketurvallisuus — On sekä epäeettistä että vaarallista jättää merkitsemästä tuotteita, joissa on tavallisia allergeeneja, kuten pähkinöitä tai gluteenia sisältäviä tuotteita. Samoin vegaani- ja kasvisvaihtoehtojen tarjoaminen on välttämätöntä, jotta työntekijät ja vieraat eivät tunne itseään syrjäytyneiksi ruokailutottumustensa perusteella. 

Automaatin sijoittaminen — Terveys- ja turvallisuusrikkomuksista aiheutuvien sanktioiden välttämiseksi palveluratkaisut eivät saa estää palo-uloskäyntiä tai haitata pelastustoimia kriisitilanteessa. 

Kustannusnäkökohdat

Kustannukset ovat tärkeä osa yritysruokailun vastuullisuutta. Kustannusten leikkaaminen mahdollisuuksien mukaan voi auttaa yritystä säästämään arvokasta tuloa, joka voidaan käyttää tulevaan kasvuun. Kustannuksiin voivat vaikuttaa:

Energiankäyttö — Jos energiakustannukset ovat liian korkeat, voi olla tärkeää vähentää paikan päällä nykyisin olevien myyntiautomaattien määrää tai ottaa yhteyttä toimittajaan, jolla on automaatteja energiatehokkailla ominaisuuksilla.

Palvelukustannukset — Ymmärtäminen, kuinka monta kertaa automaatteja on täytettävä ja paljonko itse tuotteet maksaa, antaa yritykselle paremman käsityksen ruokailumahdollisuuksien hallinnasta aiheutuvista yleiskustannuksista. 

Yksikkökustannukset — Se, oletko ostamassa tai vuokraamassa automaatteja, vaikuttaa itsepalveluratkaisujen kustannuksiin. Ostaminen kuormittaa kustannuksen kertaluontoisesti, kun taas vuokraaminen antaa yrityksille mahdollisuuden jakaa kustannukset tasaisemmin useammalle vuodelle.

Vastuullisuus näkökohdat

Yrityksen jokaisen osa-alueen tulee toimia mahdollisimman ympäristöystävällisesti, ja ruokapalvelut on yksi avainalueista, jota on valvottava. Hiilijalanjälkeä voidaan pienentää seuraavilla tavoilla:

Jätteen määrä — On tärkeää harkita kestäviä, biohajoavia pakkauksia, jotka suojaavat myös säilytettyä ruokaa hyvin. Tämä vähentää kierrätettävän tai kaatopaikalle toimitettavan jätteen määrää. 

Energiatehokkuuden parantaminen — Energiaa säästävät itsepalveluratkaisut vähentävät kustannusten lisäksi myös hiilidioksidipäästöjä. 

Tarjotaan useita vaihtoehtoja — Nykyajan automaatit ja älyjääkaapit tarjoavat laajemman valikoiman ruokaa — mukaan lukien kasvis- ja vegaanivaihtoehdot — niitä voidaan käyttää edistämään ympäristöä-vähemmän-kuormittamaa elämäntapaa.

Yritysten ateriapalveluun liittyvät säännöt

Ruokailupalvelualan säännösten noudattaminen – näiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sanktioihin tai palvelun lopettamiseen. Alla on säännökset, jotka yritysten tulee muistaa suunnitellessaan ruokaratkaisuja toimipisteeseen.

Ruokavirasto

Elintarvikkeista annettavia tietoja koskevien säännösten tarkoituksena on kuluttajan valistaminen sekä suojaaminen terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta. Kaikkia elintarvikkeita koskevat yleiset pakkausmerkintävaatimukset on esitetty EU:n elintarviketietoasetuksessa eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille. Näitä merkintöjä ovat esim. elintarvikkeen nimi ainesosaluettelo, allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet korostettuna ainesosaluettelossa, sisällön määrä, vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta sekä pakastuspäivämäärä, vastuussa olevan elintarvikealan toimijan nimi, toiminimi tai aputoiminimi ja osoite, alkuperämaa tai lähtöpaikka, ravintoarvo. 

EU-säädökset

On tärkeää, että yritykset ottavat huomioon EU:n catering-säädökset hankkiessaan ruoan ja juoman toimittajia täyttämään automaatteja ja itsepalvelutarjontaa. Erityisesti tulee ottaa huomioon suraavat EU-säädökset: 

EY 852/2004 — Catering-päälliköiden on varmistettava, että kaikki itsepalveluruokailuratkaisut ovat kaikkien elintarvikehygienian näkökohtien mukaisia, mukaan lukien varastointi, lämpötilan hallinta ruokajätteen ja henkilökohtaisen hygienian osalta. 

EU 1169/2011 — On otettava huomioon hankittavat tuotteet, jotka näyttävät tarkasti ja selkeästi pakkauksessa elintarviketiedot, mukaan lukien allergeenien merkinnät, ravitsemustiedot, ainesosaluettelot ja tuotteen alkuperätiedot. 

GDPR-vaatimustenmukaisuus — Catering-ratkaisuista kiinnostuneiden on tarkistettava, että niitä tarjoavat yritykset ovat GDPR-yhteensopivia — asiakkaiden ja työntekijöiden tietojen suojaaminen. 

Selecta palvelee useita toimialoja, mukaan lukien yrityssektori. Lisätietoja tarjoamastamme tuotevalikoimasta saat mm. ota yhteyttä

Usein kysytyt kysymykset (UKK)

Mitä kuljetusta koskevia näkökohtia minun tulisi pitää mielessä yritysruokailussa?

Tuotteiden turvallinen pakkaaminen on tärkeää saastumisen ja pilaantumisen vähentämiseksi kuljetuksen aikana, mutta sitä on myös tasapainotettava elintarvikepakkausten kestävyyden kanssa. Samoin kaikki tietyn lämpötilan yläpuolella pilaantuvat tavarat, kuten liha ja muut helposti pilaantuvat tuotteet, on säilytettävä kuljetuksen aikana viileässä ympäristössä.

Mikä on keskimääräinen päivittäinen ateriakustannus henkeä kohti?

Paras tapa määrittää keskimääräinen päivittäinen ateriakustannus henkeä kohden on tunnistaa yrityksen aterian karkea hinta ja kertoa tämä luku määrällä, kuinka monta henkilöä käyttää tiettyä ateriapalvelua. Keskimääräinen päiväkohtainen hinta on 5–15 euroa.