CO2-Reductie


Duurzaamheid staat centraal in alles wat wij doen. Als marktleider in de food-tech, koffie- en frisdrank en snackautomaten hopen wij de toon te zetten in het maken van een positieve impact. We hebben een gestructureerde aanpak ontwikkeld om samen met onze medewerkers, klanten en supply chain-partners te werken aan een duurzame toekomst. We willen de impact op het milieu verminderen, bevorderen circulaire economie en ondersteunen initiatieven hierin.

Het meten en waarborgen van ons duurzaamheidsbeleid gaat bij ons via de CO₂-prestatieladder. Dat is een managementsysteem gericht op CO2-reductie, energiebesparing en duurzame energie in bedrijfsvoering, projecten en ketens. Het bevordert voortdurende verbetering in inzicht, CO2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking. Het structureert interne bedrijfsprocessen voor verduurzaming en faciliteert duurzaamheidsverslaggeving met focus op CO₂.

In 2024 hebben we het hoogste niveau van de CO₂-prestatieladder behaald, waar we enorm trots op zijn. Het behalen van niveau 5 geeft ons nog meer energie om duurzame stappen te blijven zetten!

Hierin hebben we verschillende doelstellingen uitgewerkt:

 • Net zero in scope 1 en 2 tegen 2030
 • Net zero in scope 3 tegen 2040

De CO₂-prestatieladder is een CO₂-management systeem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO₂-uitstoot in de keten en sector. De certificering is gebaseerd op eisen vanuit vier invalshoeken: Inzicht, Reductie, Transparantie & Participatie.

Invalshoek A: Inzicht

Voordat wij konden gaan starten met reductiemaatregelen hebben we de CO2-footprint in kaart gebracht. Dit doen we door halfjaarlijkse rapportages, per scope ingedeeld. In de volgende documenten zijn de voortgang en de ketenanalyses te vinden.

Invalshoek B: Reductie

Binnen deze invalshoek hebben we doelstellingen gesteld voor Selecta Nederland en Pelican Rouge:

 • Pelican Rouge group wil in 2025 30% minder CO₂ uitstoten ten opzichte van 2019
 • Net zero in scope 1 en 2 tegen 2030
 • Niveau 5 op de prestatieladder behouden

Om bovenstaande overall doelstellingen te behalen, zijn de volgende subdoelen opgesteld;

 • Elektrisch vervoer binnen ons wagenpark wordt de norm (57% reductie tegen 2025).
 • Wij informeren onze medewerkers actief over het brandstofverbruik, tips voor brandstofbesparing en ‘Het Nieuwe Rijden’ (3,2% reductie tegen 2025).
 • in 2026 zullen alle lampen vervangen zijn door LED of een ander duurzaam alternatief.
 • Wij kiezen bij voorkeur voor lokaal opgewekte groene stroom (16% reductie tegen 2025).

Doelstellingen ketenanalyses

 1. Pelican Rouge wil eind 2025 van 20% mono verpakkingen naar 50% mono verpakking op ons assortiment. Dit zal resulteren in ongeveer een CO2-reductie van 18% ten opzichte van 2023 wat zich vertaalt in 2460 ton CO₂. 
 2. Selecta wil in de keten van Downstream Transport en Distributie 5% CO₂, in kg CO₂ per kilometer, reduceren in 2027 ten opzichte van 2023.

Invalshoek C: transparantie

Door intern en extern juist te communiceren houden we onze collega’s en ketenpartners betrokken bij het reduceren. We communiceren structureel aan de hand van ons communicatieplan. Door iedereen betrokken te houden kunnen we samen nog meer reductie realiseren.

Invalshoek D: Participatie

Ondanks de bewogen afgelopen 4 jaren zijn wij wel onverminderd door blijven gaan met het aansluiten bij initiatieven en participaties om samen met verschillende stakeholders bij te dragen aan duurzaamheid. De afgelopen jaren heeft dit voor ons het volgende opgeleverd:

De groene pluim is een landelijke erkenning voor bedrijven die zich actief inzetten op het gebied van duurzaamheid. Met de groene pluim laten ondernemers positief voorbeeldgedrag zien. Dit zet andere ondernemers aan om hetzelfde te doen. Op die manier laat het bedrijfsleven zien dat we niet alleen denken aan geld verdienen. We denken ook aan duurzaamheid, aan klimaattransitie en een eerlijke, sociale wereld. Dat doen we vanuit innerlijke overtuiging.

- Luister hier onze podcast in samenwerking met de Groene Pluim: Met de Pluim op Tafel! 

Stichting Positieve impact maakt de wereld een betere plek, waardoor wij als Pelican Rouge group heel gelukkig zijn om bij de organisatie te zijn aangesloten! De positieve impact die zij maken in de nieuwe manier van denken en de transitie in duurzaamheid die zij terwegebrengen geeft ons veel energie. Door de inspirerende evenementen begeleiden ze ons in een nieuwe manier van denken