group-friends-phones.jpg
group-friends-phones.jpg

Hva ser generasjon Z etter hos en arbeidsgiver?

Lesetid: 4 min
av Cecily Batten - Global Marketing Leader
Nyere studier anslår at innen 2025 vil 27 % av den globale arbeidsstyrken være generasjon Z. Gen-Z er generasjonen av mennesker født mellom 1996 og 2012. Når vi nærmer oss midten av 2020-årene, betyr det at de fleste av denne gruppen begynner å gå inn i det profesjonelle arbeidslivet.

Men hva ser de etter hos en arbeidsgiver, og hvordan kan du appellere til dem?

Selvfølgelig har alle sine individuelle krav, og ikke alle mennesker i en generasjon vil være i samme situasjon. Vi ønsker likevel å snakke om de overordnede egenskapene den nye bølgen av ansatte vurderer når de søker på jobber.

Hva verdsetter Gen Z?

Det største skillet for denne generasjonen er hvor mye de bryr seg. I likhet med Millennials har generasjon Z vist at de brenner for sosiale spørsmål og full likestilling.

Med tanke på sosiale mediers innflytelse gjennom hele oppveksten deres, er det ikke overraskende  hvor involvert denne generasjonen er i samfunnet. De bryr seg om planeten og menneskene på den.

Når de vokser opp med teknologi, vet de nøyaktig hvordan de skal omfavne den. I alle aspekter av livet, både på jobb og personlig, har teknologi alltid vært et naturlig element. Det har gjort det mulig for alle å dele meninger, verdier og tanker i stor skala.

Hvordan oppfyller du deres forventninger på arbeidsplassen?

Generasjon Z har absolutt vært en drivkraft for endring, og den skaper et bedre og mer balansert arbeidsliv.

Fleksibilitet og fordeler

En tredjedel av Gen Z har hevdet å være den mest hardtarbeidende generasjonen. De sier imidlertid at dette kun gjelder når de er motivert til å gjøre det, med bl.a. fleksibilitet og konkurransemessige fordeler.

Det er avgjørende å forstå viktigheten av en balanse mellom arbeid og privatliv, spesielt etter pandemien i 2020. Ting som betalt fri, aktiviteter og mental helse-dager er avgjørende for generasjon Z.

Når du tiltrekker deg unge fra generasjon Z, må du vurdere hva som oppmuntrer til sunn livsstil, velvære og gå utover tradisjonelle fordeler.

Å tilby mat og drikke på arbeidsplassen er et stort aspekt ved å fremme en sunn arbeidsplass. En undersøkelse fant at 72 % av Gen Z ser på sunt kosthold som et avgjørende aspekt for deres fysiske og mentale helse.

Å tilby et bredere utvalg av mat på arbeidsplassen er viktig og sikrer at du styrker en sunn livsstil i alle aspekter av arbeidet.

Åpenhet, mangfold og inkludering

Denne generasjonen presser på for endring i alle aspekter av livet deres. En BBC-undersøkelse i Storbritannia fant at denne generasjonen var langt mer bekymret for fordommer mot LHBTQ+-personer, likestilling og rasisme enn eldre generasjoner.

De presser hele tiden på for mer like muligheter, og dette involverer stedet de jobber. Ved å ta valg for å være en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass, sikrer du at du gjør alt du kan for å oppnå likestilling.

Den nye arbeidsstyrken ønsker åpenhet og tillit fra sine ledere. De ønsker å forstå målene til hele selskapet, hva det jobber mot og hvordan det påvirker omgivelsene. Denne tilliten lar dem også snakke fritt, diskutere tanker og meninger med teamet. De ønsker å føle seg hørt.

Å tilby en arbeidsplass hvor de ansatte kan vokse kontinuerlig vil gjøre store fremskritt for å etablere langsiktig lojalitet. Tillit er nøkkelen.

Utviklingsmuligheter

En LinkedIn-studie fant at 76 % av respondentene ønsket muligheten til å lære og praktisere nye ferdigheter på jobben.

Å vokse opp i den digitale verden betyr at muligheten til å lære har vært på dørstokken fra dag én. Ved å bare gå på nettet blir du møtt med en verden av trenings- og læringsprogrammer.

Ved å omfavne denne viljen til å forbedre og tilby utvikling i en rolle, sikrer du at du vil være i stand til å rekruttere og beholde denne generasjonen, og skape en dyktig og motivert arbeidsstyrke.

Vi er glade for å kunngjøre at vi starter vårt graduate-program igjen i 2022, og denne gangen er det internasjonalt! Vi ønsker å omfavne denne nye generasjonen som kommer inn på arbeidsmarkedet, med reisemuligheter, konkurransefortrinn og vekstmuligheter.