Smart-Fridge.jpg
Smart-Fridge.jpg

Veksten i selvbetjeningsmarkedet

Lesetid: 4 min
av Cecily Batten - Global Marketing Leader
Etter pandemien ble det globale markedet for selvbetjeningsteknologi verdsatt til svimlende 380 milliarder kroner, og til tross for midlertidige tilbakeslag under lockdown, anslås det å nå over 1000 milliarder kroner innen 2030.

For å sette dette i sammenheng: I Japan er det én selvbetjeningsautomat for hver 23. person som går på gaten. Dette kan være en salgsautomat, kiosk eller minibank, og etterspørselen ser ikke ut til å stagnere. Forbrukere foretrekker selvbetjeningsteknologi fremfor manuell handel, hovedsakelig på grunn av hygiene og leveringshastighet. Derfor forventes etterspørselen etter disse automatiserte enhetene å øke og til slutt drive den totale markedsveksten.

En annen viktig faktor å vurdere her, er neste generasjon som kommer inn på arbeidsmarkedet. Generasjon Z vokser opp i en on-demand økonomi, og har en sterk preferanse og forventning om umiddelbarhet når det gjelder levering av produkter og tjenester. Med en  oppvekst med mulighet til å få nesten alt levert ved behov, har generasjon Z  økte forventninger til levering til rett tid og økte forventninger til service.

Pandemien har absolutt endret hvordan vi ser på selvbetjening i helsevesen, produksjon og andre sektorer, og har radikalt endret våre forbruks- og handlemønstre. Etterspørselen etter dagligvarer, medisinsk utstyr, oppussingsprodukter og annet økte gjennom pandemien og fikk bedrifter til å ta i bruk selvassisterte teknologier og kontaktfrie og kontantløse innovasjoner. Dette kom som et resultat av at vi måtte fremme sosial distansering.

Videre førte begrenset tilgang på arbeidskraft på grunn av nedstengning, samt og endring i reise- og transportmulighetene også til omfattende bruk av selvbetjente kassasystemer.

Foodies MicroMarkets er en av de ledende kontantløse, selvbetjente teknologiene som kommer på markedet i år. TAF Catering har kåret den til en av de 10 beste innovasjonene for mat på arbeidsplassen etter COVID-19. De er trygge, berøringsfrie, utrolig raske og enkle å bruke. Siden oppstarten i USA i 2005, har mikromarkedskonseptet sett stadig nye høyder. Av følgende grunner:

  • De er stort sett kontaktløse ogeliminer unødvendige berøringspunkter, noe som bidrar til brukersikkerheten.
  • Det er effektivt, raskt og praktisk for både forbrukere og operatører
  • De er tilgjengelige ved behov, døgnet rundt og betydelig billigere enn et menneskelig ekvivalent, noe som betyr at de sparer penger og ressurser.

Det har vært en økning i antall installasjoner av salgsautomater og selvbetjente, interaktive kiosker  også i Europa etter Covid. Som et av de største distribusjonsselskapene i Europa har vi allerede sett en enorm vekst i etterspørselen etter teknologistyrte mat- og drikkeløsninger i produksjons-, logistikk- og finansnæringene. Dette har ført til en endring hvor tradisjonelle vendingautomater bytes ut med teknologistyrte løsninger som Micromarkets, Smart Fridges og kaffemaskiner med Distance Selection-funksjon.

Mange kjente merkevarer innen varehandel har allerede hoppet på bølgen for å tilby denne løsningen til sine ansatte. Amazon, Matches Fashion, ITN og GoDaddy for å nevne noen. De er i forkant med å bruke denne løsningen for å drive medarbeiderengasjement, øke personalets produktivitet og beholde de beste talentene.