Programma's op boerderijniveau

We voeren rechtstreeks programma's uit met boeren van wie de koffie wordt gekocht om hun levensonderhoud en de ecologische en sociale impact van de koffieboerderijen te verbeteren. We doen dit in samenwerking met boeren, boerencoöperaties, exporteurs, handelaren, NGO's, lokale maatschappelijke organisaties en andere deskundigen om de continuïteit en impact in onze belangrijkste herkomstgebieden te waarborgen.

Red Coffee bean branch 2 LR.png
Red Coffee bean branch 2 LR.png

Wij zetten ons in om koffieboeren in onze inkoopgebieden te ondersteunen.

 

  • We hebben wereldwijd ongeveer 800 boeren ondersteund.
  • We voeren programma's voor boerengemeenschappen uit in onze vijf belangrijkste inkoopgebieden.

Programma's voor boerengemeenschappen

Momenteel leven koffieboeren in onzekerheid. De gezondheid van hun gewassen en hun inkomen worden voortdurend bedreigd door onder meer prijsschommelingen en klimaatverandering. Wij steunen en zijn actief betrokken bij programma's waarbij de boer centraal staat, omdat wij geloven dat een duurzame en stabiele koffieketen alle betrokkenen ten goede komt. Wij bieden boeren kansen om zich professioneel te ontwikkelen en beschikken over het vermogen en de middelen om over te schakelen op klimaatbestendige landbouw.
Daarom richten wij ons op deze sterk met elkaar verbonden aandachtsgebieden:

prsustainability-carousel2.jpeg
prsustainability-carousel2.jpeg

Wij zorgen ervoor dat koffie bijdraagt aan betere arbeidsomstandigheden, inkomen, opbrengst en winstgevendheid voor koffietelers. Dit doen we door middel van klimaatbestendige landbouwtrainingen, verbeterde landbouwbeheerspraktijken en diversificatie strategieën van landbouwbedrijven.

Welvaart van de koffieboer

Large-Selecta Coffee Fund 2020 003.jpg
Large-Selecta Coffee Fund 2020 003.jpg

Wij richten ons op de bescherming van de mensenrechten in onze inkoopgebieden. Dit betekent dat we de basis leggen voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en initiatieven ondersteunen die kinderarbeid op koffievelden voorkomen.

SOCIALE GELIJKHEID

prsustainability-carousel3.jpeg
prsustainability-carousel3.jpeg

Het Selecta Coffee Fund omarmt regeneratieve landbouw en agroforestry om natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en biodiversiteit te herstellen, te beschermen en in stand te houden. Voor ons behouden gezonde bodems, gezonde koffiebomen, opbrengsten en koffiekwaliteit voor de lange termijn.

ECOSYSTEEM BESCHERMING

Large-Selecta Coffee Fund 2020 670.jpg
Large-Selecta Coffee Fund 2020 670.jpg

De programma's op boerderijniveau zijn gericht op aanpassing aan en beperking van de klimaatverandering door vermindering en verwijdering van koolstof. Wij stemmen onze programma's op boerderijniveau actief af op de COP26 ontbossingsbelofte om gebieden te identificeren waar koffie een risico of een kans vormt om de Sustainable Development Goals te bereiken.

KOOLSTOF
VERMINDERING

Bekijk de boerderij programma’s

coffee-beans-mobile.png
coffee-beans-mobile.png