EEN AANGENAME WERKPLEK CREËREN

Wij zijn toegewijd aan het bieden van langetermijnperspectieven voor carrières, ondersteund door leer- en ontwikkelingsprogramma's met de hoogste ethische normen, gelijkheid, diversiteit en inclusie.

WE RICHTEN ONS OP VEILIGHEID, GELIJKHEID, DIVERSITEIT EN INCLUSIE DOOR DUIDELIJKE DOELEN TE STELLEN:

• Geen vermijdbare ongevallen op onze werkplek
• 40% van alle Selecta-functies en 40% van de leidinggevende functies op het eerste niveau worden bekleed door vrouwen tegen 2024

LAAT-JE-HOREN-PROGRAMMA & GEDRAGSCODE

Wij zijn toegewijd om zaken te doen met integriteit en eerlijkheid, met respect voor de wet en onze Selecta-principes. Deze toewijding is uiteengezet in de Selecta Gedragscode die is ontwikkeld in 2021. Daarnaast weerspiegelt het SpeakUp-programma, een mechanisme dat is ontworpen in 2021 en opnieuw gelanceerd in 2022, onze inzet om ethisch te opereren en een sterkere cultuur van vertrouwen en transparantie te creëren. Wij zijn toegewijd om zaken te doen met integriteit en eerlijkheid, met respect voor de wet en onze Selecta-principes. Deze toewijding is uiteengezet in de Selecta Gedragscode die is ontwikkeld in 2021. Daarnaast weerspiegelt het SpeakUp-programma, een mechanisme dat is ontworpen in 2021 en opnieuw gelanceerd in 2022, onze inzet om ethisch te opereren en een sterkere cultuur van vertrouwen en transparantie te creëren.

TRAINING & ONTTWIKKELING

In 2021 hebben we de verplichte "Needs Based Solutions Training" ingezet in alle Selecta markten. We hebben bijvoorbeeld alleen al in Selecta Italië 1.296 uur NBS Training afgerond. Needs Based Solutions begint met onze klanten-behoeften centraal te zetten in alles wat we doen.

DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Om doelstellingen vast te stellen met betrekking tot de werving, het behoud, de bevordering en de vertegenwoordiging van vrouwen in alle Selecta-markten, hebben we ons gericht op inspanningen om de Gender Baseline Assessment van 2021 te ontwikkelen. Uit de resultaten bleek dat 29% van ons totale personeelsbestand uit vrouwen bestaat. Daarnaast hebben we het Diversity and Inclusion working team ontwikkeld en bieden we bewuste inclusietrainingen aan binnen het Diversity en Inclusion Program.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN WELZIJN

Bij Selecta streven we om alle ongevallen op de werkplek te vermijden. Onze mensen zijn elke dag op de weg en we willen dat iedereen veilig thuiskomt. Ons Safe Home-programma; een driejarig initiatief, biedt chauffeurs een online verkeersveiligheids- en bewustzijnstraining. Daarnaast ondersteunen wij de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers door middel van initiatieven in het land zelf, bestaande uit informele bijeenkomsten, teambuildingactiviteiten en betaalde vrijwilligersdagen.

MAATSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN

We ondersteunen actief de gemeenschappen in de landen waar we actief zijn. Dat doen we met gemeenschapsprojecten en initiatieven die variëren van liefdadigheidsprojecten tot programma's gericht op sociale integratie. In het Verenigd Koninkrijk zijn we bijvoorbeeld een partnerschap aangegaan met de Foodbank of Dens, een non-profitorganisatie die dient als eerste aanspreekpunt voor mensen die te maken hebben met dakloosheid, armoede en sociale uitsluiting.

DOWNLOAD ONS LAATSTE DUURZAAMHEIDS RAPPORT