The Selecta Coffee Fund

SELECT~1.JPG
SELECT~1.JPG

SELECTA COFFEE FUND BROCHURE

dit zijn de vier aandachtsgebieden van het Selecta koffiefonds:

Welvaart voor de teler

Wij zorgen ervoor dat koffie bijdraagt aan betere werkomstandigheden, inkomen, opbrengst en winstgevendheid voor koffietelers. Dit doen we door klimaatbestendige landbouwtrainingen, verbeterde beheerspraktijken en diversificatiestrategieën.

Sociale rechtvaardigheid

We richten ons op de bescherming van de mensenrechten in onze inkoopgebieden. Dit omvat het leggen van een basis voor gendergelijkheid en versterking van de positie van vrouwen en het ondersteunen van initiatieven die kinderarbeid op koffievelden voorkomen.

Bescherming van het ecosysteem

Het Selecta Coffee Fund omarmt regeneratieve landbouw en agrobosbouw om natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en biodiversiteit te herstellen, te beschermen en in stand te houden. Voor ons houden gezonde bodems gezonde koffiebomen, opbrengsten en koffiekwaliteit voor de lange termijn in stand.

Koolstofreductie & klimaatbestendigheid

De programma's op bedrijfsniveau zijn gericht op aanpassing aan en beperking van het klimaat door middel van koolstofvermindering en -verwijdering. We stemmen onze programma's op boerderijniveau actief af op de COP26 ontbossingsbelofte om gebieden te identificeren waar koffie een risico of een kans vormt om de Sustainable Development Goals te bereiken.

Onze huidige koffietelerprograma's:

webimage-5000B03B-C170-4D5B-8273070357DCA71B.jpg
webimage-5000B03B-C170-4D5B-8273070357DCA71B.jpg

Lees hier meer

Rwanda

HN-2022 (139).jpg
HN-2022 (139).jpg

Lees hier meer

Honduras

Global-Cafes-Quienes-Somos-Objetivos-2022.jpg
Global-Cafes-Quienes-Somos-Objetivos-2022.jpg

Lees hier meer

Colombia